Advocatenkantoor Roodhooft vindt jouw privacy uiterst belangrijk en we willen je dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Advocatenkantoor Roodhooft verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde je een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Afhankelijk van uw relatie met Advocatenkantoor Roodhooft verzamelen en gebruiken we (andere) persoonsgegevens voor specifieke doeleinden. Deze worden hieronder toegelicht.

Deze privacyverklaring gaat uit van Advocatenkantoor Roodhooft met maatschappelijke zetels gevestigd te Rodenbachlaan 5 – 2340 Beerse.

Voor meer info over hoe wij uw gegevens verwerken kan u ook steeds terecht bij onze webmaster:
Compyou VOF
info@compyou.be

Deze Gegevens verzamelen we over u

A) Statistieken

GOOGLE ANALYTICS

Aan onze website is Google Analytics gekoppeld. We gebruiken Google Analytics om een aantal statistieken te verzamelen. Die statistieken zijn anoniem en geven ons meer info over o.a. de browser die u gebruikt, het IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het al dan niet mobiel gebruik, de manier waarop u op onze website bent terecht gekomen. We gebruiken Google Analytics om uw surfgedrag te analyseren. We gebruiken deze info enkel om onze website te optimaliseren en het gebruiksgemak voor onze gebruikers te vergroten.
De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen. Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

B) Persoonsgegevens

CONTACTGEGEVENS

Als u contact opneemt via email, slaan we uw emailadres in ons emailprogramma op. Dit laat ons toe om later beter contact met u op te nemen.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor volgende concrete doelen:

 • om de aanvraag naar onze producten en/of diensten correct te kunnen behandelen
 • om u telefonisch of per mail correct te kunnen informeren
 • om onze communicatie & facturatie naar u toe correct te kunnen uitvoeren
 • om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Wij moeten in het kader van algemene fiscale en boekhoudkundige regels verplicht bepaalde van uw persoonsgegevens bewaren.

Delen van gegevens met derden

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor intern gebruik. Wij delen uw gegevens dus niet met derden voor commerciële doeleinden. Voor de goede technische verwerking van de website & voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van externe gegevensverwerkers (zoals Google). Deze verwerkers garanderen op hun beurt uw privacy, zoals hierboven duidelijk vermeld is.

Hoe beschermen wij uw gegevens

Wij hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en hebben daarom de nodige technische maatregelen genomen. Uw data worden op een beveiligde server bewaard. Indien er zich toch een gegevenslek zou voordoen, dan wordt u hierover persoonlijk verwittigd. Ook bij de externe verwerkers van de persoonsgegevens zijn uw persoonsgegevens beveiligd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de hierboven beschreven doelen. Wij bewaren uw contactgegevens tot 3 jaar nadat u melding heeft gemaakt dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden door ons.

uw rechten

U heeft een aantal rechten betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wil maken van één van onderstaande rechten, kan dit uiteraard. U doet dit best door contact op te nemen met ons of met de webmaster, waarvan u de gegevens bovenaan op deze pagina vindt.

Recht op inzage en rechtzetting
U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen. In iedere nieuwsbrief kan u onderaan door te klikken op de link uw gegevens die in het nieuwsbriefsysteem zijn ingegeven aanpassen. U kan zich daar ook uitschrijven.

Recht om te worden vergeten
Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

Wij hebben het recht om deze privacy policy te wijzigen wanneer dit nodig zou blijken. Laatste update van deze policy gebeurde op 13 juli 2022.

Cookies

Advocatenkantoor Roodhooft gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Advocatenkantoor Roodhooft gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 • Googly Analytics
  Naam: TODO
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar