Vakgebieden

U kunt bij ons terecht voor tal van juridische kwesties.

Rechtstakken

Wij zijn gespecialiseerd in familiaal recht (echtscheidingen, erfenissen, …), contracten- en verbintenissenrecht, vastgoedrecht en mede-eigendom, bouwrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, verkeersrecht en strafrecht. Voor materies die wij niet behandelen werken wij samen met advocatenkantoren die eenzelfde filosofie als wij huldigen.

Wij behandelen uw zaak voor alle nederlandstalige rechtbanken. Dossiers voor franstalige rechtbanken kunnen wij desgewenst in samenwerking met lokale kantoren behartigen.

Onze expertise

01.

Familierecht, relatievermogensrecht, erfrecht en schenkingen

U raakt verwikkeld in een echtscheiding of gaat uiteen met uw (wettelijk) samenwonende partner. In dat geval zijn discussies over de kinderen en het vermogen dat u samen hebt schering en inslag. Of u bent erfgenaam en slaagt er niet in de erfenis in overleg af te wikkelen. Misschien wilt u wel een schenking in vraag stellen omdat u meent dat de schenker niet voldoende wilsbekwaam was. Of u bent grootouder en kunt u uw kleinkinderen onvoldoende zien.

In al die zaken kan ons kantoor u bijstaan. Wij hebben een zeer ruime ervaring opgebouwd ook in dossiers die in de pers ruime weerklank hebben gekregen. Jan Roodhooft heeft gedoctoreerd over onderhoudsgeld na echtscheiding en heeft talloze wetenschappelijke publicaties over familierecht op zijn naam. Geraakt u als ondernemer (eenmanszaak, vennootschap, …) verwikkeld in een echtscheiding, dan vergt dat een bijzondere knowhow, die ‘weinig gekend’ is. Vele echtscheidingsadvocaten schakelen dan een extra advocaat in. Wij doen dat niet tenzij u dit zelf wenst. Wij beschikken nu eenmaal over de nodige kennis zodat u dubbele kosten vermijdt.

02.

Ondernemingsrecht

U hebt een discussie met een klant of leverancier over een factuur, over de kwaliteit van of gebreken aan wat werd geleverd enz. Of u wilt een contract op maat of algemene voorwaarden laten opstellen. Misschien wilt u ook wel een eigen webshop starten en zoekt u naar de nodige documenten.  Of uw bedrijf kent zware problemen en u denkt aan een gerechtelijke reorganisatie of zelfs een faillissement. Mogelijks wilt u ook een externe juridische adviseur waarbij u terecht kunt voor al uw vragen. In al die gevallen kan ons kantoor u behulpzaam zijn. Wij hebben verschillende boeken geschreven over ondernemingsrecht voor het hoger onderwijs.

03.

Vennootschapsrecht

U hebt een discussie met uw vennoot waardoor u die liever kwijt dan rijk bent of u wilt advies over de oprichting van een vennootschap. Misschien wilt u wel begeleiding op een algemene vergadering van aandeelhouders of een inzage doen ‘in de boeken’ van de vennootschap. Uw vennootschap komt mogelijk ook onder ‘druk’ te staan als u uit de echt scheidt.  Of u wilt aandelen in een bedrijf kopen of verkopen en er dient een contract daaromtrent te worden opgemaakt. Bij ons kantoor bent u aan het juiste adres. Getuige daarvan het handboek Praktisch vennootschapsrecht waarvan wij mede-auteur zijn.

04.

Vastgoedrecht en mede-eigendom

U bent mede-eigenaar in een appartementsgebouw en hebt vragen over een mede-eigendom. Of u hebt een discussie met de (ver)koper of (ver)huurder van een pand. Misschien zijn de zakelijke rechten op een onroerend goed wel verdeeld tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker en rijst er tussen hen een discussie of hebt u een discussie met uw buur omdat u meent dat er burenhinder is.  Of nog u bent syndicus en dient namens de VME een procedure op te starten. Onze talloze publicaties op websites als immovlan, livios enz bewijzen dat u bij ons aan het juiste adres bent.

05.

Verbintenissen- en contractenrecht

De opmaak van contracten, algemene voorwaarden enz. is één van onze specialiteiten. Het is daarbij belangrijk dat die ‘op maat’ van uw bedrijf worden opgemaakt waarbij duidelijkheid troef is (zonder dat ellenlange contracten met overbodige bepalingen en onnodige kosten worden opgemaakt wat helaas maar al te vaak het geval is). Ook geschillen over contracten behoren tot onze expertise. Wij zijn o.a. editor en auteur van het Bestendig Handboek Verbintenissenrecht.

06.

Bouwrecht

Bouwen of verbouwen kan zowel voor de bouwheer als de aannemer/architect een lijdensweg zijn.  Misschien worden uw facturen als aannemer niet betaald (waarbij bv.  niet bestaande gebreken worden ingeroepen) of hebt u als bouwheer een hoop problemen met uw aannemer. Ons kantoor kan u daarin bijstaan. Ook discussies tussen aannemers en onderaannemers zijn voor ons niet ‘vreemd’. Wij kunnen u begeleiden in discussies mbt bouwzaken en uw belangen in een eventuele procedure verdedigen. Wij zijn onder andere auteur voor het maandblad Tips en advies Bouw van indicator.

07.

Arbeidsrecht

Als werkgever is het belangrijk dat u zorgt voor correcte contracten en documenten als u werknemers wilt aanwerven. Wij kunnen u helpen bij de opmaak daarvan. Daarnaast staan wij zowel werknemers als werkgevers bij in arbeidsrechtelijke geschillen. Zo kunnen wij u als werkgever bv. begeleiden als u een werknemer wilt ontslaan om een dringende reden of als u als werknemer een onvoldoende hoge verbrekingsvergoeding ontving. Ook bv. zaken van (onrechtmatige) concurrentie behoren tot onze knowhow. Getuige van dit alles onze geregelde artikels op de website regiotalent en in Tips en advies Personeel van Indicator.

08.

Verkeersrecht

U reed te snel en moet zich voor de politierechtbank komen verantwoorden. Of u bent betrokken in een verkeersongeval waar discussie ontstaat over wie daarvoor aansprakelijk is.  Of nog u bleek te veel gedronken te hebben bij een alcoholcontrole. In al die gevallen kunnen wij u voor de politierechtbank vertegenwoordigen. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering dan hebt u overigens de vrije keuze van advocaat en kunt u ons laten aanstellen. Op de website www.gocar.be vindt u een ganse reeks artikels van ons kantoor terug rond verkeersrecht.

09.

Strafrecht

Ons kantoor behandelt ook strafzaken waarbij wij zowel voor burgerlijke partijen als voor verdachten van het misdrijf kunnen optreden. Dit kan zowel in materies die verband houden met andere expertisedomeinen van ons kantoor (bv. een valse eed bij een boedelbeschrijving na echtscheiding) als in daarvan losstaande zaken.