Ereloon & kosten

Wij zijn vanaf het eerste contact transparant over onze erelonen en kosten zodat u weet waar u aan toe bent. Onze tarieven zijn concurrentieel.  U krijgt bij ons ‘waar voor uw geld’.

Ereloon

Wij werken in de meeste zaken aan een uurtarief. Dit schommelt tussen de 150 en 185 euro per uur exclusief BTW en dit onder andere in functie van de complexiteit en hoogdringendheid van de zaak.

Er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Zo kan bv. voor de opmaak van bepaalde contracten of algemene voorwaarden een vast tarief afgesproken worden. Er kan eventueel ook een combinatie afgesproken worden van een vast uurtarief gecombineerd met een percentage van het resultaat van het geschil.  Een afspraak ‘no cure no pay’ is naar Belgisch recht niet toegelaten en kunnen wij dus niet met u maken.

Voor bedrijven die tot invordering van facturen willen overgaan kunnen wij desgewenst een voorstel op maat uitwerken voor wat betreft onze vergoeding. Wij bespreken dit graag met u.

Weet overigens dat als u een rechtsbijstandsverzekering hebt onze kosten mogelijks (al dan niet volledig) door deze verzekering ten laste kunnen worden genomen.  U hebt daarbij veelal de vrije keuze van advocaat.

Wij behandelen geen pro deo dossiers.

Kosten

Los van onze erelonen rekenen wij ook kosten aan. Deze kosten zijn al eveneens transparant.

Concreet gaat het om :

  • Een eenmalige dossierkost van 40 euro excl BTW
  • Dactylokost : 12 euro excl. BTW per blz
  • kilometervergoeding verplaatsing : 0.5 euro per km + BTW

Indien we vele kopies in uw dossier dienen te nemen, een vergaderzaal dienen te huren enz kunnen extra kosten worden aangerekend. Dit gebeurt dan in overleg met u.

Wettelijke informatie en overeenkomst

Wij sluiten bij aanvang van uw dossier een overeenkomst met u af waarin wij u duidelijkheid geven over onze werkwijze en waarbij wij u allerhande informatie onder andere ook over onze erelonen verstrekken.

Een model van zo’n overeenkomst vindt u door hier te klikken.