broken glass, glass, broken-286098.jpg

Daarom ben je binnenkort sneller aansprakelijk voor schade die je kinderen veroorzaken

Als je minderjarig kind schade veroorzaakt dan draai je daar als ouder (soms) voor op.  Het nieuwe boek onrechtmatige daad zorgt er voor dat je voor dergelijke schade binnenkort sneller aansprakelijk bent. Wat moet je daarvan weten?

Hoe zit het nu?

Als je minderjarig kind iets uitspookt en daardoor schade veroorzaakt dan word je op dit moment als ouder vermoed daarvoor aansprakelijk te zijn. Je kan dat vermoeden weerleggen door een dubbel tegenbewijs te leveren. Daarbij moet je aantonen geen fout te hebben begaan in de opvoeding van het minderjarig kind en al evenmin een fout te hebben gemaakt in het toezicht over het minderjarig kind. Je dient dus, om niet aansprakelijk te zijn, beide zaken aan te tonen.

Nieuwe regeling

Om de aansprakelijkheid van ouders te beoordelen wordt binnenkort een onderscheid gemaakt naargelang het minderjarige kind al dan niet reeds 16 jaar oud is.  Voor minderjarige kinderen van minder dan 16 jaar oud zijn ouders sowieso aansprakelijk als het kind door zijn fout schade aan iemand veroorzaakt.  Is je  kind 16 jaar of ouder dan kan je als ouder wel aan deze aansprakelijkheid ontsnappen als je kan aantonen dat de schade niet te wijten is aan een fout van jouw kant. Beneden de 16 jaar kan dat niet.

En de minderjarige zelf?

Ook de minderjarige zelf kan soms aansprakelijk zijn voor de schade die deze door zijn fout veroorzaakt. De nieuwe wet zegt daarbij dat een minderjarige van minder dan twaalf jaar niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn fout of door een ander tot aansprakelijkheid leidend feit.  

Een minderjarige van twaalf jaar of meer is in de regel dan weer wel aansprakelijk . De rechter kan echter oordelen dat de minderjarige geen schadeloosstelling verschuldigd is of de door hem verschuldigde schadeloosstelling beperken. Hij doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdend met de omstandigheden en met de economische en financiële toestand van de partijen. Wanneer de aansprakelijkheid van de minderjarige gedekt is door een verzekeringsovereenkomst, kan de rechter niet oordelen dat geen schadeloosstelling verschuldigd is, noch deze beperken tot een bedrag dat lager is dan dat waarvoor deze verzekeringsovereenkomst dekking verleent.