financial, analysis, accounting-5050415.jpg

Wanneer moet je een factuur niet meer betalen omdat ze verjaard is?

Je kreeg jaren geleden een factuur in de bus die je vergat te betalen.  Plots duikt het bedrijf dat je de factuur stuurde opnieuw op en vraagt men dat je alsnog betaalt. Kan je in dat geval zeggen dat er sprake is van verjaring?  Kan je als je een verjaarde factuur betaalt het bedrag daarvan ook terugvorderen?

De meest voorkomende termijnen

De meeste facturen van bv. aannemers of leveranciers van goederen verjaren pas na tien jaar. Zakelijke vorderingen die je hebt (denk maar aan eigendomsrechten op een gebouw) verjaren dan weer na dertig jaar. Als je een schadevergoeding van iemand wil vorderen omdat die een onrechtmatige daad beging, verjaart de vordering in de regel na vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

Andere termijnen

Er bestaan op deze regel wel een aantal uitzonderingen. Zo verjaren facturen van een advocaat bv. al na 5 jaar na het beëindigen van hun taak.  Rekeningen van hotels en restaurants verjaren na zes maand. Schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken verjaren dan weer na verloop van vijf jaar.

De termijn kan gestuit worden

Verjaringstermijnen kunnen ook gestuit worden waardoor een nieuwe/bijkomende verjaringstermijn begint te lopen. Zo kan een aangetekende brief van een advocaat of deurwaarder onder bepaalde voorwaarden de verjaring stuiten.

Terugvorderen?

Betaal je een verjaarde schuld en stel je nadien vast dat je eigenlijk onterecht betaalde, dan kan  je het betaalde bedrag nadien niet meer terugvorderen.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *