contractenrecht

money, home, coin-2724245.jpg

Kan je de onroerende voorheffing ‘doorrekenen’ aan je huurder?

Als je een woning of appartement verhuurt wil je de onroerende voorheffing die je betaalt misschien wel doorrekenen aan je huurder. Kan je afspraken daaromtrent maken in het huurcontract? Gelden er andere regels bij een handelshuur? Woninghuur Als je huurder de woning of het appartement als hoofdverblijfplaats gebruikt mag je de onroerende voorheffing niet te …

Kan je de onroerende voorheffing ‘doorrekenen’ aan je huurder? Lees verder »

attention, warning, sign-303861.jpg

Vier mogelijke sancties als u uw algemene voorwaarden en ingebrekestellingen nu niet aanpast

Op 1 september eerstkomende treedt de nieuwe wet in werking inzake schulden van de consument. In de praktijk blijkt dat heel veel ondernemers die zaken doen met consumenten hun algemene voorwaarden en ingebrekestellingen nog niet aanpasten. Wat riskeren zij? Ongeldigheid De wet geeft aan aan welke voorwaarden het schadebeding bij laattijdige betaling moet voldoen. Als …

Vier mogelijke sancties als u uw algemene voorwaarden en ingebrekestellingen nu niet aanpast Lees verder »

laptop, office, hand-3196481.jpg

Drie goede redenen om je algemene voorwaarden en aanmaningen aan te (laten) passen

Als dienstenverlener, aannemer of leverancier laat je je klanten wellicht een contract ondertekenen of werk je met algemene voorwaarden.  Het is dan meer dan ooit van belang deze nu aan te (laten) passen mede in functie van een aantal recente wetten. B2C contracten en ingebrekestellingen Zo zullen je contracten en algemene voorwaarden vanaf 1 september …

Drie goede redenen om je algemene voorwaarden en aanmaningen aan te (laten) passen Lees verder »

no money, poor, money-2070384.jpg

Draai je mee op voor de schulden van een kind dat komt inwonen?

Eén van je meerderjarige kinderen heeft een professionele tegenslag gehad waardoor deze aanzienlijke schulden heeft.  Loop je een risico dat je hier mee voor opdraait als het kind bij jou komt inwonen? Inwonen maakt je geen medeschuldenaar Dat is alvast het uitgangspunt.  Het is niet omdat je kind zich op jouw adres domicilieert dat je …

Draai je mee op voor de schulden van een kind dat komt inwonen? Lees verder »

finance, bank, banking-4858797.jpg

Dit gebeurt er als de koper van een huis geen lening krijgt

De koper van een woning of een bouwheer die een woning wil (ver-)bouwen zal hiervoor vaak een lening willen aangaan. Maar wat gebeurt er met het contract als de bank niet wil meestappen in het verhaal? Eindigt de koop-of aannemingsovereenkomst dan automatisch? Getekend is getekend Eens de koopovereenkomst of de aannemingsovereenkomst getekend is, zitten de …

Dit gebeurt er als de koper van een huis geen lening krijgt Lees verder »

percent, discount, reduction-1019730.jpg

Voortaan meer intresten vragen aan slechte betalers?

Als een klant een factuur niet op tijd betaalt ben je veelal gerechtigd om intresten te vragen. Sinds 1 januari laatstleden zijn de wettelijke intresten sterk gestegen. Maar wat moet je daarvan precies weten? B2B Is de klant aan wie je de factuur stuurde een andere ondernemer dan kan je, tenzij je andere afspraken maakte, …

Voortaan meer intresten vragen aan slechte betalers? Lees verder »

motor, metal, vehicle-2595269.jpg

Deze garantie heb je als je een tweedehandswagen koopt

Als je een tweedehandswagen koopt gebeurt het wel eens dat daar een tijdje na de aankoop problemen mee rijzen. Kan je dan vragen dat de verkoper je daarvoor garantie geeft? Met welke spelregels moet je rekening houden? Kopen van een garagist Vooreerst is het mogelijk dat je de wagen kocht van een garagist. Is dat …

Deze garantie heb je als je een tweedehandswagen koopt Lees verder »

contract, signature, lease-1464917.jpg

Als jij en je contractspartij tegenstrijdige algemene voorwaarden hebben…

Als je als onderneming zaken doet met een andere onderneming gebeurt het maar al te vaak dat je beiden gebruik maakt van algemene voorwaarden (de zogenaamde ‘kleine lettertjes’). Welke voorwaarden zijn in dat geval van toepassing? Nieuwe wet Op 1 januari eerstkomende treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking. Dat bevat een regeling voor het geval …

Als jij en je contractspartij tegenstrijdige algemene voorwaarden hebben… Lees verder »