money, home, coin-2724245.jpg

Kan je de onroerende voorheffing ‘doorrekenen’ aan je huurder?

Als je een woning of appartement verhuurt wil je de onroerende voorheffing die je betaalt misschien wel doorrekenen aan je huurder. Kan je afspraken daaromtrent maken in het huurcontract? Gelden er andere regels bij een handelshuur?

Woninghuur

Als je huurder de woning of het appartement als hoofdverblijfplaats gebruikt mag je de onroerende voorheffing niet te zijnen laste leggen. Dat is zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië het geval. Als eigenaar van het pand moet je die voorheffing zelf betalen.  Je kan in de huurovereenkomst zelfs niet eens een contractuele bepaling opnemen die zegt dat de huurder de voorheffing toch moet betalen.  Een dergelijke bepaling zal nu eenmaal niet geldig zijn. 

Korting voor de huurder

De huurder kan in bepaalde gevallen wel een vermindering van de onroerende voorheffing vragen. Dat is bv. het geval als je huurder minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen heeft of als er één of meerdere gehandicapte personen deel uitmaken van het gezin van je huurder.  Als je uiteindelijk als eigenaar zo’n korting krijgt dan moet die ten goede komen aan je huurder. Je zal dan ook als verhuurder het bedrag van de vermindering van de huur moeten aftrekken, dan wel dit bedrag aan de huurder moeten doorstorten.

En bij een handelshuur

Verhuur je een winkelpand of bv. een bureelruimte waarin je huurder zijn professionele activiteit uitoefent, dan geldt een andere regeling. In dat geval kan je de onroerende voorheffing wel ten laste leggen van de huurder van het pand in kwestie.  Hiervoor moet je in de huurovereenkomst een clausule opnemen de aangeeft dat de huurder de onroerende voorheffing moet betalen.