ondernemingsrecht

attention, warning, sign-303861.jpg

Vier mogelijke sancties als u uw algemene voorwaarden en ingebrekestellingen nu niet aanpast

Op 1 september eerstkomende treedt de nieuwe wet in werking inzake schulden van de consument. In de praktijk blijkt dat heel veel ondernemers die zaken doen met consumenten hun algemene voorwaarden en ingebrekestellingen nog niet aanpasten. Wat riskeren zij? Ongeldigheid De wet geeft aan aan welke voorwaarden het schadebeding bij laattijdige betaling moet voldoen. Als …

Vier mogelijke sancties als u uw algemene voorwaarden en ingebrekestellingen nu niet aanpast Lees verder »

invoice, marketing, distributor-880785.jpg

Waarom je als onderneming maar beter je ingebrekestellingen aanpast vanaf 1 september eerstkomende

Als een particuliere klant je facturen niet correct betaalt en je stuurt hem een ingebrekestelling, dan moet die binnenkort aan strikte voorwaarden voldoen. Waarmee moet je voortaan rekening houden en wat riskeer je als je dat niet doet? Vormvoorwaarden Als je een particuliere klant een betalingsherinnering stuurt, dan moet die voortaan een aantal verplichte vermeldingen …

Waarom je als onderneming maar beter je ingebrekestellingen aanpast vanaf 1 september eerstkomende Lees verder »

laptop, office, hand-3196481.jpg

Drie goede redenen om je algemene voorwaarden en aanmaningen aan te (laten) passen

Als dienstenverlener, aannemer of leverancier laat je je klanten wellicht een contract ondertekenen of werk je met algemene voorwaarden.  Het is dan meer dan ooit van belang deze nu aan te (laten) passen mede in functie van een aantal recente wetten. B2C contracten en ingebrekestellingen Zo zullen je contracten en algemene voorwaarden vanaf 1 september …

Drie goede redenen om je algemene voorwaarden en aanmaningen aan te (laten) passen Lees verder »

savings, budget, investment-2789153.jpg

Nieuwe spelregels als een consument je factuur niet op tijd betaalt…

Zonet werd een wetsontwerp goedgekeurd dat belangrijke grenzen aanbrengt aan wat je als ‘schadevergoedingen’ en intresten kan vragen als een consument je factuur niet op tijd betaalt. Waarover gaat het juist en wat moet je daarvan weten? Eerste gratis herinnering Als een consument je factuur niet op tijd betaalt dan kan je niet langer dadelijk …

Nieuwe spelregels als een consument je factuur niet op tijd betaalt… Lees verder »

percent, discount, reduction-1019730.jpg

Voortaan meer intresten vragen aan slechte betalers?

Als een klant een factuur niet op tijd betaalt ben je veelal gerechtigd om intresten te vragen. Sinds 1 januari laatstleden zijn de wettelijke intresten sterk gestegen. Maar wat moet je daarvan precies weten? B2B Is de klant aan wie je de factuur stuurde een andere ondernemer dan kan je, tenzij je andere afspraken maakte, …

Voortaan meer intresten vragen aan slechte betalers? Lees verder »

contract, signature, lease-1464917.jpg

Als jij en je contractspartij tegenstrijdige algemene voorwaarden hebben…

Als je als onderneming zaken doet met een andere onderneming gebeurt het maar al te vaak dat je beiden gebruik maakt van algemene voorwaarden (de zogenaamde ‘kleine lettertjes’). Welke voorwaarden zijn in dat geval van toepassing? Nieuwe wet Op 1 januari eerstkomende treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking. Dat bevat een regeling voor het geval …

Als jij en je contractspartij tegenstrijdige algemene voorwaarden hebben… Lees verder »

invoice, cash, payments-3739354.jpg

Zo kan je reageren als je een aanmaning krijgt voor een ‘oude’ factuur

Een aannemer of leverancier van goederen of diensten stuurt je een aanmaning voor een factuur die je jaren geleden zou zijn bezorgd. Moet je in dat geval deze factuur nog betalen? Welke argumenten heb je om dat niet te doen? Als een aannemer of leverancier je pas na geruime tijd een aanmaning voor een factuur …

Zo kan je reageren als je een aanmaning krijgt voor een ‘oude’ factuur Lees verder »

analysis, magnifying glass, examination-2840166.jpg

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst?

Als je als werknemer of freelancer aan de slag bent staat er wel eens een niet-concurrentiebeding in de overeenkomst met je werkgever of opdrachtgever. Is zo’n clausule dan altijd geldig of kan je soms zeggen dat je er niet door gebonden bent? Arbeidsovereenkomst Als je aan de slag bent of was als werknemer staat er …

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst? Lees verder »

laptop, office, hand-3196481.jpg

Waarom niet alle ‘kleine lettertjes’ geldig zijn…

Ondernemers plaatsen vaak algemene voorwaarden op (meestal de achterzijde van) hun bestelbons en facturen. Wat daarbij maar al te vaak vergeten wordt is dat niet alle clausules geldig zijn. Wat moet je daarvan weten? Bij een discussie met een leverancier of aannemer zal die zich vaak beroepen op de algemene voorwaarden die op zijn facturen …

Waarom niet alle ‘kleine lettertjes’ geldig zijn… Lees verder »

business, euro, currency-5082991.jpg

Zo kan je intresten intresten laten opbrengen…

Procedures voor de rechtbank kunnen wel eens enige tijd duren.  Je kan in zo’n procedure weliswaar intresten vorderen op de bedragen waarop je aanspraak maakt. Maar wist je dat je daar bovenop ook wel eens intresten kan vragen … op reeds vervallen intresten? Even schetsen Stel : als onderneming heb je een vordering op een …

Zo kan je intresten intresten laten opbrengen… Lees verder »