ondernemingsrecht

savings, budget, investment-2789153.jpg

Nieuwe spelregels als een consument je factuur niet op tijd betaalt…

Zonet werd een wetsontwerp goedgekeurd dat belangrijke grenzen aanbrengt aan wat je als ‘schadevergoedingen’ en intresten kan vragen als een consument je factuur niet op tijd betaalt. Waarover gaat het juist en wat moet je daarvan weten? Eerste gratis herinnering Als een consument je factuur niet op tijd betaalt dan kan je niet langer dadelijk …

Nieuwe spelregels als een consument je factuur niet op tijd betaalt… Lees verder »

percent, discount, reduction-1019730.jpg

Voortaan meer intresten vragen aan slechte betalers?

Als een klant een factuur niet op tijd betaalt ben je veelal gerechtigd om intresten te vragen. Sinds 1 januari laatstleden zijn de wettelijke intresten sterk gestegen. Maar wat moet je daarvan precies weten? B2B Is de klant aan wie je de factuur stuurde een andere ondernemer dan kan je, tenzij je andere afspraken maakte, …

Voortaan meer intresten vragen aan slechte betalers? Lees verder »

contract, signature, lease-1464917.jpg

Als jij en je contractspartij tegenstrijdige algemene voorwaarden hebben…

Als je als onderneming zaken doet met een andere onderneming gebeurt het maar al te vaak dat je beiden gebruik maakt van algemene voorwaarden (de zogenaamde ‘kleine lettertjes’). Welke voorwaarden zijn in dat geval van toepassing? Nieuwe wet Op 1 januari eerstkomende treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking. Dat bevat een regeling voor het geval …

Als jij en je contractspartij tegenstrijdige algemene voorwaarden hebben… Lees verder »

invoice, cash, payments-3739354.jpg

Zo kan je reageren als je een aanmaning krijgt voor een ‘oude’ factuur

Een aannemer of leverancier van goederen of diensten stuurt je een aanmaning voor een factuur die je jaren geleden zou zijn bezorgd. Moet je in dat geval deze factuur nog betalen? Welke argumenten heb je om dat niet te doen? Als een aannemer of leverancier je pas na geruime tijd een aanmaning voor een factuur …

Zo kan je reageren als je een aanmaning krijgt voor een ‘oude’ factuur Lees verder »

analysis, magnifying glass, examination-2840166.jpg

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst?

Als je als werknemer of freelancer aan de slag bent staat er wel eens een niet-concurrentiebeding in de overeenkomst met je werkgever of opdrachtgever. Is zo’n clausule dan altijd geldig of kan je soms zeggen dat je er niet door gebonden bent? Arbeidsovereenkomst Als je aan de slag bent of was als werknemer staat er …

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst? Lees verder »

laptop, office, hand-3196481.jpg

Waarom niet alle ‘kleine lettertjes’ geldig zijn…

Ondernemers plaatsen vaak algemene voorwaarden op (meestal de achterzijde van) hun bestelbons en facturen. Wat daarbij maar al te vaak vergeten wordt is dat niet alle clausules geldig zijn. Wat moet je daarvan weten? Bij een discussie met een leverancier of aannemer zal die zich vaak beroepen op de algemene voorwaarden die op zijn facturen …

Waarom niet alle ‘kleine lettertjes’ geldig zijn… Lees verder »

business, euro, currency-5082991.jpg

Zo kan je intresten intresten laten opbrengen…

Procedures voor de rechtbank kunnen wel eens enige tijd duren.  Je kan in zo’n procedure weliswaar intresten vorderen op de bedragen waarop je aanspraak maakt. Maar wist je dat je daar bovenop ook wel eens intresten kan vragen … op reeds vervallen intresten? Even schetsen Stel : als onderneming heb je een vordering op een …

Zo kan je intresten intresten laten opbrengen… Lees verder »

economy, icons, stock index-1294549.jpg

Waarom het indexeren van je prijzen niet altijd zomaar mogelijk is

Als je een contract voor een langere duur met een klant afsluit, dan denk je er misschien wel aan om de overeengekomen prijs te koppelen aan één of andere index.  Maar wist je dat dit vaak niet zomaar kan en dat zo’n prijsaanpassing in heel wat gevallen niet geldig is? Wat zegt de wet? Indien …

Waarom het indexeren van je prijzen niet altijd zomaar mogelijk is Lees verder »