invoice, cash, payments-3739354.jpg

Zo kan je reageren als je een aanmaning krijgt voor een ‘oude’ factuur

Een aannemer of leverancier van goederen of diensten stuurt je een aanmaning voor een factuur die je jaren geleden zou zijn bezorgd. Moet je in dat geval deze factuur nog betalen? Welke argumenten heb je om dat niet te doen?

Als een aannemer of leverancier je pas na geruime tijd een aanmaning voor een factuur stuurt is het niet altijd even eenvoudig om je te herinneren waarop de factuur precies betrekking heeft.  Toch betekent dit niet dat je dan sowieso niet meer moet betalen.

Verjaring

Je kan in eerste instantie nakijken of je niet kan zeggen dat er sprake is van een verjaring. Weet wel dat de verjaringstermijn in de regel maar liefst … 10 jaar bedraagt. In sommige gevallen gelden er wel kortere verjaringstermijnen. Dat is bv. zo wat betreft de vordering van een advocaat tot betaling van zijn ereloon. Die verjaart namelijk na 5 jaar. Is de factuur verjaard, dan hoef je ze niet meer te betalen.  Betaal je dan toch nog (omdat je niet wist dat de factuur verjaard was) dan kan je het betaalde bedrag niet meer terugvorderen.

Toelichting vragen

Een tweede denkpiste (als er geen verjaring is) bestaat erin aan je aannemer of leverancier mee te delen dat je je niet herinnert waarop diens factuur betrekking zou kunnen hebben.  Je zou dan ook de bewijzen kunnen opvragen van wat er precies voor jou gedaan werd.  Het zal dan aan de aannemer of leverancier zijn om het bewijs te leveren van wat hij precies voor jou deed. Kan hij dat niet, dan heb je meteen een argument om niet te moeten betalen. Sommige rechters aanvaarden nu eenmaal het argument van de klant dat die niet meer kan controleren of die factuur wel overeenstemt met wat de leverancier leverde of met werken die de aannemer uitvoerde.

Intresten?

Vraagt je aannemer of leverancier ook intresten op de factuur vanaf de factuurdatum dan kan je argumenteren dat je die niet hoeft te betalen.  Het is nu eenmaal niet jouw fout dat de factuur niet eerder aan jou in herinnering werd gebracht. Komt de zaak uiteindelijk voor de rechtbank dan heeft die het laatste woord of de intresten toch moeten worden betaald.