no money, poor, money-2070384.jpg

Draai je mee op voor de schulden van een kind dat komt inwonen?

Eén van je meerderjarige kinderen heeft een professionele tegenslag gehad waardoor deze aanzienlijke schulden heeft.  Loop je een risico dat je hier mee voor opdraait als het kind bij jou komt inwonen?

Inwonen maakt je geen medeschuldenaar

Dat is alvast het uitgangspunt.  Het is niet omdat je kind zich op jouw adres domicilieert dat je daardoor mee opdraait voor de schulden die deze al heeft.  Ook voor de nieuwe schulden die je kind aangaat in de periode dat die bij jou inwoont bent je niet mede gehouden door het loutere feit van de inwoning.  Iets anders wordt het als je je bv. zou borgstellen voor je kind. In dat laatste geval zal je wel als borg kunnen worden aangesproken.

Toch niet zonder risico

Toch is het feit dat je kind met schulden bij jou gedomicilieerd wordt niet volledig zonder gevaar.  De schuldeisers van je kind kunnen namelijk wel eens beslag kunnen leggen op de goederen die zich op zijn of haar adres bevinden. Ook jouw goederen (bv. meubelen en andere inboedel) staan dan natuurlijk op dat adres waardoor je het risico loopt dat de gerechtsdeurwaarder ook die goederen in beslag neemt.

Wat kan je doen?

Om je trachten te beveiligen kan je je kind een afgescheiden ruimte in je huis laten gebruiken (bv. een kamer) waarbij je ook een afzonderlijke bel plaatst. Probeer de gerechtsdeurwaarder die beslag komt leggen te overtuigen dat er sprake is van goederen die jouw eigendom zijn. Helpt dat alles niet en worden ook jouw goederen in beslag genomen, dan zal je je goederen moeten terugvorderen via een zogenaamde revindicatieprocedure. In zo’n procedure (waarvoor je best een advocaat inschakelt) zal je moeten aantonen dat het jouw goederen zijn die in beslag werden genomen en dit bv. aan de hand van facturen, oudere foto’s enz. hetgeen in de praktijk niet altijd even eenvoudig is.