fantasy, to travel, travel-3502188.jpg

Met deze regels moet je rekening houden als je je vakantiedagen wil plannen

Je bent werknemer in een bedrijf en zou stilaan je vakantiedagen voor dit jaar willen gaan inplannen. Kan je die zomaar eenzijdig vastleggen? Met welke wettelijke spelregels moet je rekening houden?

Onderling akkoord

Als werknemer kan je niet zomaar eenzijdig beslissen op welke dagen je vakantie wil opnemen.  Ook je werkgever kan je (enkele uitzonderingen niet te na gesproken) niet verplichten om je vakantie op door hem bepaalde dagen op te nemen.  Je vakantiedagen moeten integendeel worden vastgelegd in onderling akkoord met je werkgever. Bereik je  geen akkoord over de vakantiedagen, dan kan je strikt gezien de zaak in kortgeding voorleggen aan de arbeidsrechtbank.

Collectieve sluiting

Op die regel bestaat in sommige sectoren en bedrijven een uitzondering.  Het kan nu eenmaal zijn dat er een collectieve sluiting is van het bedrijf en je je vakantiedagen moet opnemen in de weken dat het bedrijf gesloten is. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat je bent tewerkgesteld in de bouwsector.

Wettelijke regels

Je moet als werknemer van je werkgever het recht krijgen om een periode van twee weken ononderbroken vakantie te nemen in de periode van 1 mei tot 31 oktober. Ben je jonger dan 18 jaar dan gaat het zelfs om drie opeenvolgende weken. Werknemers die schoolplichtige kinderen hebben, hebben bovendien voorrang om vakantie te nemen in de periode van de schoolvakanties. De wet geeft ook nog aan dat je minstens 1 volledige vakantieweek moet opnemen.