Arbeidsrecht

fantasy, to travel, travel-3502188.jpg

Met deze regels moet je rekening houden als je je vakantiedagen wil plannen

Je bent werknemer in een bedrijf en zou stilaan je vakantiedagen voor dit jaar willen gaan inplannen. Kan je die zomaar eenzijdig vastleggen? Met welke wettelijke spelregels moet je rekening houden? Onderling akkoord Als werknemer kan je niet zomaar eenzijdig beslissen op welke dagen je vakantie wil opnemen.  Ook je werkgever kan je (enkele uitzonderingen […]

Met deze regels moet je rekening houden als je je vakantiedagen wil plannen Meer lezen »

hands, phone, smartphone-1851218.jpg

Moet je de rekening betalen als je de smartphone van je werkgever laat vallen?

Heel wat werknemers mogen gebruik maken (ook privé) van een smartphone die hun werkgever hen ter beschikking stelt. Wat gebeurt er dan als je het toestel laat vallen en het stuk is? Kan je werkgever in dat geval vragen dat je de rekening betaalt? Als werknemer moet je als je arbeidsovereenkomst eindigt de goederen die

Moet je de rekening betalen als je de smartphone van je werkgever laat vallen? Meer lezen »

woman, computers, office-5653501.jpg

Ben je aansprakelijk voor fouten die je maakt tijdens de uitoefening van je job?

Het is niet uitgesloten dat je als werknemer een vergissing begaat tijdens de uitoefening van je job. Denk bv. maar aan het geval dat je een kasverschil hebt of een foute bestelling plaatst of aanvaardt. Kan je werkgever je dan aansprakelijk stellen voor de schade die hij daardoor lijdt? Wettelijke regeling De arbeidsovereenkomstenwet beperkt de

Ben je aansprakelijk voor fouten die je maakt tijdens de uitoefening van je job? Meer lezen »

plan b, plan, workers-5261736.jpg

Kan je werkgever de modaliteiten van je arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

Je werkgever wijzigt eenzijdig je loon, je functie in het bedrijf of je plaats van tewerkstelling. Moet je dat dan zo maar aanvaarden? Welke stappen kan je ondernemen als je het daarmee niet eens bent? Het principe Je werkgever heeft het recht om bepaalde modaliteiten van je arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Toch is daar lang

Kan je werkgever de modaliteiten van je arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen? Meer lezen »

men, annoyed, anger-2822206.jpg

Waarom je maar beter vraagt naar de redenen van je ontslag

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden, kan je vragen dat hij dit ontslag motiveert.  Hoe ga je daarbij te werk? Welke vergoedingen kan je vragen als je werkgever niet reageert en/of geen voldoende redenen heeft voor je ontslag? Motivering vragen Je werkgever moet je ontslag (tenzij er sprake is van een ontslag

Waarom je maar beter vraagt naar de redenen van je ontslag Meer lezen »

analysis, magnifying glass, examination-2840166.jpg

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst?

Als je als werknemer of freelancer aan de slag bent staat er wel eens een niet-concurrentiebeding in de overeenkomst met je werkgever of opdrachtgever. Is zo’n clausule dan altijd geldig of kan je soms zeggen dat je er niet door gebonden bent? Arbeidsovereenkomst Als je aan de slag bent of was als werknemer staat er

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst? Meer lezen »