Arbeidsrecht

hands, phone, smartphone-1851218.jpg

Moet je de rekening betalen als je de smartphone van je werkgever laat vallen?

Heel wat werknemers mogen gebruik maken (ook privé) van een smartphone die hun werkgever hen ter beschikking stelt. Wat gebeurt er dan als je het toestel laat vallen en het stuk is? Kan je werkgever in dat geval vragen dat je de rekening betaalt? Als werknemer moet je als je arbeidsovereenkomst eindigt de goederen die …

Moet je de rekening betalen als je de smartphone van je werkgever laat vallen? Lees verder »

woman, computers, office-5653501.jpg

Ben je aansprakelijk voor fouten die je maakt tijdens de uitoefening van je job?

Het is niet uitgesloten dat je als werknemer een vergissing begaat tijdens de uitoefening van je job. Denk bv. maar aan het geval dat je een kasverschil hebt of een foute bestelling plaatst of aanvaardt. Kan je werkgever je dan aansprakelijk stellen voor de schade die hij daardoor lijdt? Wettelijke regeling De arbeidsovereenkomstenwet beperkt de …

Ben je aansprakelijk voor fouten die je maakt tijdens de uitoefening van je job? Lees verder »

plan b, plan, workers-5261736.jpg

Kan je werkgever de modaliteiten van je arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

Je werkgever wijzigt eenzijdig je loon, je functie in het bedrijf of je plaats van tewerkstelling. Moet je dat dan zo maar aanvaarden? Welke stappen kan je ondernemen als je het daarmee niet eens bent? Het principe Je werkgever heeft het recht om bepaalde modaliteiten van je arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Toch is daar lang …

Kan je werkgever de modaliteiten van je arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen? Lees verder »

men, annoyed, anger-2822206.jpg

Waarom je maar beter vraagt naar de redenen van je ontslag

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden, kan je vragen dat hij dit ontslag motiveert.  Hoe ga je daarbij te werk? Welke vergoedingen kan je vragen als je werkgever niet reageert en/of geen voldoende redenen heeft voor je ontslag? Motivering vragen Je werkgever moet je ontslag (tenzij er sprake is van een ontslag …

Waarom je maar beter vraagt naar de redenen van je ontslag Lees verder »

analysis, magnifying glass, examination-2840166.jpg

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst?

Als je als werknemer of freelancer aan de slag bent staat er wel eens een niet-concurrentiebeding in de overeenkomst met je werkgever of opdrachtgever. Is zo’n clausule dan altijd geldig of kan je soms zeggen dat je er niet door gebonden bent? Arbeidsovereenkomst Als je aan de slag bent of was als werknemer staat er …

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst? Lees verder »

termination, dismissal, fired-7386582.jpg

Waarom je maar beter je verbrekingsvergoeding narekent…

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst verbreekt zal hij je een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Als dat gebeurt reken je die maar beter na. In de praktijk gebeurt het immers maar al te vaak dat je werkgever je te weinig betaalt… Hoe begroten? Om te weten op welke verbrekingsvergoeding je recht hebt moet je vooreerst nagaan welke …

Waarom je maar beter je verbrekingsvergoeding narekent… Lees verder »

hand, man, flick-110306.jpg

Zo kan je een ontslag om een dringende reden aanvechten

Stel : je wordt ontslagen om een dringende reden. In dat geval hoef je je daar niet noodzakelijk bij neer te leggen en kan je het ontslag wel eens aanvechten. Welke argumenten kan je daarbij zoal gebruiken? Driedagentermijn Je kan vooreerst nakijken of je werkgever de dubbele driedagentermijn die bij zo’n ontslag om een dringende …

Zo kan je een ontslag om een dringende reden aanvechten Lees verder »