woman, computers, office-5653501.jpg

Ben je aansprakelijk voor fouten die je maakt tijdens de uitoefening van je job?

Het is niet uitgesloten dat je als werknemer een vergissing begaat tijdens de uitoefening van je job. Denk bv. maar aan het geval dat je een kasverschil hebt of een foute bestelling plaatst of aanvaardt. Kan je werkgever je dan aansprakelijk stellen voor de schade die hij daardoor lijdt?

Wettelijke regeling

De arbeidsovereenkomstenwet beperkt de aansprakelijkheid die je als werknemer tegenover je werkgever hebt. Meer bepaald zegt de wet dat je als werknemer enkel aansprakelijk bent voor fouten die je maakt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van bedrog, een zware fout of een herhaalde lichte fout. Gaat het om een eenmalige vergissing dan hoef je je dus geen zorgen te maken. 

Contractuele afspraken?

Je werkgever kan in de arbeidsovereenkomst die hij met je afsluit ook geen andere afspraken met je maken en een ruimere aansprakelijkheid bij je leggen. Doet hij dat toch, dan is zo’n clausule nu eenmaal niet geldig.  Een uitzondering op die regel bestaat als die afwijking is opgenomen in een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Inhouden op je loon?

Zelfs als je aansprakelijk bent voor schade die je toebracht aan je werkgever, kan je werkgever het bedrag van de schade maar beperkt inhouden op je loon. Je werkgever mag deze inhouding enkel doen als je daarmee akkoord bent of als je werkgever een gerechtelijke uitspraak heeft die zegt dat je hem een schadevergoeding moet betalen. In dat geval mag hij bovendien maximaal 1/5 van je nettoloon per uitbetaling inhouden.