new housing development, houston texas, apartment buildings-2821969.jpg

Vier tips om discussies te vermijden als je aannemer aan een uurtarief werkt

Je laat werken doen aan je woning door een aannemer die aan een uurtarief zal werken.  Hoe kan je dan vermijden dat diens rekening een onaangename verrassing wordt? Hoe kan je een zicht houden op het aantal gepresteerde uren?

Vraag een inschatting

Vraag voor je de aannemer de werken gunt om een inschatting van het aantal uren dat die nodig denkt te hebben om de werken uit te voeren. Laat de aannemer die inschatting ook ‘op papier’ zetten bv. in een mail die deze je stuurt. Ook al zegt de aannemer dat het aantal uren dat hij opgeeft niet ‘bindend’ is kan je als het aantal effectieve uren te veel afwijkt van de effectief gepresteerde uren dat wel eens aanwenden om een overdreven rekening te betwisten.

Maak goede afspraken

Maak in de overeenkomst die je met de aannemer afsluit ook goede afspraken over wat als een aanrekenbaar uur dient te worden gezien. Zo kan je bv. bepalen of de uren van verplaatsing, het afhalen van materialen, pauzes op het werk en dies meer al dan niet ook moeten worden betaald. Spreek tevens duidelijk af aan welk uurtarief de aannemer zal werken.

Vraag een geregelde opgave

Ben je zelf altijd aanwezig op de werf dan zou je kunnen afspreken dat elke dag een rapport wordt ondertekend door jou en de aannemer waarin staat hoeveel uur de aannemer die dag heeft gewerkt. Je zou bv. ook kunnen afspreken dat de aannemer wekelijks een overzicht bezorgt van het aantal uren dat die week op de werf werden verricht.

Betwist overdreven ‘uren’

Rekent de aannemer je een overdreven aantal uren aan, protesteer dan diens afrekening. Laat weten waarom je het er niet mee eens bent (zo bv. dat je aanwezig was op de werf op bepaalde momenten die worden ‘aangerekend’ terwijl de aannemer er niet was).  Door af en toe een steekproef te doen en eens langs te gaan op de werf kan je trouwens een vorm van controle uitoefenen.