analysis, magnifying glass, examination-2840166.jpg

Ben je altijd gebonden door een niet-concurrentiebeding in je (arbeids)overeenkomst?

Als je als werknemer of freelancer aan de slag bent staat er wel eens een niet-concurrentiebeding in de overeenkomst met je werkgever of opdrachtgever. Is zo’n clausule dan altijd geldig of kan je soms zeggen dat je er niet door gebonden bent?

Arbeidsovereenkomst

Als je aan de slag bent of was als werknemer staat er misschien wel een niet-concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst.  Opdat dit geldig zou zijn moet zo’n clausule aan strikte voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn verschillend naargelang je al dan niet als handelsvertegenwoordiger actief bent.  Bovendien kunnen er afwijkende regels gelden als je werkt in een bedrijf met een internationaal activiteitsveld of als het bedrijf waar je werkte een eigen dienst van onderzoek heeft.

Zelfs als het niet-concurrentiebeding al geldig is heeft het nog niet altijd uitwerking.  Veelal is dat bv. niet het geval als je werkgever zonder een dringende reden een einde maakt aan je arbeidsovereenkomst. Bij een discussie laat je dan ook maar beter nagaan of de clausule wel geldig is en of die ook uitwerking heeft.

Freelancer

Ben je actief als freelancer dan geeft de wet geen specifieke voorwaarden aan waaraan een niet-concurrentiebeding moet voldoen (tenzij je een handelsagent zou zijn). Gelet op de principiële vrijheid van ondernemen moet zo’n clausule wel voldoende beperkt zijn (bv. in de tijd en/of ruimte). Het is uiteindelijk de rechtbank die het laatste woord heeft of dat effectief het geval is. Is dat niet het geval dan kan je ook hier soms argumenteren dat de clausule niet geldig is.

Weet wel dat afhankelijk van hoe de overeenkomst is opgesteld een te verregaand beding door de rechtbank wel eens zou kunnen worden teruggebracht (gematigd) tot een clausule die wel geldig is (doordat de rechter ze bv. beperkt in de tijd)

Geen niet-concurrentiebeding, en dan?

Staat er geen geldig niet-concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst dat ook uitwerking heeft, dan betekent dat nog niet dat alle concurrentie zomaar mogelijk is na het einde van je (arbeids)overeenkomst.  Wat sowieso uit den boze is en blijft is onrechtmatige concurrentie. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat je klantenlijsten van je ex-werkgever of ex-opdrachtgever met je meeneemt en systematisch diens clienteel begint te benaderen.