demolition, collapse, broken-855079.jpg

Dit zijn je rechten als je gebreken merkt aan je koopwoning

Je koopt een bestaande woning of appartement. Nadat je er een tijdje in woont stel je vast dat de woning flink wat gebreken vertoont.  Kan je de verkoper daar in dat geval nog voor aansprakelijk stellen?

Bekijk de overeenkomst

Een verkoper is in de regel aansprakelijk voor verborgen gebreken mits je die inroept binnen een korte termijn nadat je ze vaststelde en mits je kan aantonen dat het gebrek al (in de kiem) aanwezig was op het moment van de verkoop. In bijna alle verkoopovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen staat echter een clausule die zegt dat de verkoper de woning of het appartement aan jou verkoopt in de staat waarin dit zich bevindt en dat hij niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Een dergelijke bepaling is meestal ook geldig.

Zijn er zichtbare gebreken dan kan je de verkoper daar niet zomaar voor aansprakelijk stellen.  Je kon die nu eenmaal vaststellen op het moment dat je de woning bezocht (vooraleer je besliste tot de aankoop ervan over te gaan).

De verkoper kende het gebrek

Iets anders wordt het als de verkoper het verborgen gebrek kende en dat voor jou als koper verzweeg.  In dat geval kan je de verkoper wel aansprakelijk stellen en dit zelfs als er een clausule in de verkoopovereenkomst staat dat deze niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken.  Weet wel dat jij als koper zal moeten bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek. Dat kan je bv. doen als de verkoper een probleem van opstijgend vocht probeerde te verbergen door nog snel te overschilderen.

Professionele verkoper

Kocht je het pand van een beroepsverkoper (bv. een bedrijf dat woningen opkoopt, opknapt en verkoopt) dan geldt er ook een andere regeling.  Je kan dan zeggen dat zo’n beroepsverkoper geacht wordt het verborgen gebrek te kennen en zich niet kan beroepen op een clausule in de verkoopovereenkomst waarin die zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken uitsluit.

Wat te doen?

Stel je voldoende ernstige verborgen gebreken vast, contacteer dan een advocaat.  Hij kan met jou de slaagkansen van een procedure overwegen.  In zo’n procedure zou je bv. een prijsvermindering kunnen vragen en in extreme gevallen zelfs de ontbinding van de verkoopovereenkomst.