neighbors, neighborhood, road-156089.jpg

Dit kan je doen als je het slachtoffer wordt van burenhinder

Je buren maken bijzonder vaak lawaai of de bomen van je buur nemen het zonlicht weg uit jouw tuin. Of nog je buren hebben enkele honden die de ganse dag door janken en blaffen. Welke stappen kan je in dat geval ondernemen?

De wet zegt dat naburige eigenaars elk een recht hebben op het gebruik en genot van hun onroerend goed. Bij de uitoefening daarvan mogen ze echter geen hinder opleggen aan de nabuur die de normale ongemakken uit het nabuurschap overtreft en die de hinderverwekkende buur toerekenbaar is.

Een goed gesprek

Bezondigt je buur zich aan overmatige burenhinder, dan is het aangewezen je buur daarop aan te spreken. Misschien is deze zich niet eens bewust van de hinder. Helpt een gesprek niet en kom je niet tot een oplossing dan kan je vervolgens een aangetekende brief sturen waarin je vraagt de hinder te stoppen en de nodige maatregelen daarvoor te treffen.

Verzoeningsprocedure

Helpt ook je aangetekende brief niet dan kan je een verzoeningsprocedure starten bij de vrederechter. Een dergelijke procedure is gratis.  Je hoeft er ook niet noodzakelijk een advocaat voor onder de arm te nemen. Weet wel dat als je bij de vrederechter niet tot een oplossing komt (of je buur niet opdaagt) die geen uitspraak zal doen en enkel een PV van niet-verzoening zal opstellen.

Klacht neerleggen

De hinderverwekkende activiteit kan soms verboden worden in bv. het lokale politiereglement.  Is dat het geval dan zou je een klacht tegen je buur kunnen neerleggen.

Procedure

Je kan ook altijd een ‘echte’ procedure starten bij de vrederechter. Je kan dan bv. vragen dat de rechter beveelt de hinderverwekkende activiteit te stoppen of dat je buur verplicht wordt de nodige maatregelen te treffen om de hinder te beperken of te laten verdwijnen. Eventueel kan je ook een schadevergoeding vragen. Wil je een dergelijke procedure voeren, dan doe je best een beroep op de diensten van een advocaat.