laptop, office, hand-3196481.jpg

Waarom niet alle ‘kleine lettertjes’ geldig zijn…

Ondernemers plaatsen vaak algemene voorwaarden op (meestal de achterzijde van) hun bestelbons en facturen. Wat daarbij maar al te vaak vergeten wordt is dat niet alle clausules geldig zijn. Wat moet je daarvan weten?

Bij een discussie met een leverancier of aannemer zal die zich vaak beroepen op de algemene voorwaarden die op zijn facturen en/of bestelbons staan.  Zelfs als de onderneming in kwestie al kan aantonen dat je die voorwaarden ook aanvaardde is het nog lang niet zeker dat alle clausules ook geldig zijn.

B2C

Als je zelf een consument bent dan kan je je onder meer beroepen op de regels rond de onrechtmatige bedingen die in het zogenaamd Wetboek Economisch Recht staan. Een ganse reeks bepalingen worden daarbij verboden. Ook prijsherzieningsclausules zijn bv. niet altijd geldig. Staat er toch zo’n verboden bepaling in het contract dan is deze niet geldig en ben je er niet door gebonden. Het is wel belangrijk de ongeldigheid van de clausule zelf in te roepen.

B2B

Ook in de relatie tussen ondernemingen bestaan er sinds december 2020 onder andere een aantal clausules die niet zomaar geldig zijn.  In de relatie tussen ondernemingen bestaat er nu eenmaal een zogenaamde zwarte lijst (sowieso verboden bedingen) en een grijze lijst (bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn maar waar het tegendeel kan worden bewezen).  Ook hier moeten prijsherzieningsclausules bv. aan strikte voorwaarden voldoen willen ze geldig zijn.

Wat te doen?

Word je geconfronteerd met een ondernemer die zich tegenover jou beroept op zijn algemene voorwaarden dan is het belangrijk na te zien of je ze wel aanvaardde en zo ja of de clausules in kwestie ook geldig zijn. 

Als je als onderneming je algemene voorwaarden van toepassing wil zien verklaren moet je ervoor zorgen dat je voorwaarden aangepast zijn aan de wettelijke voorschriften.  Laat deze dan ook op maat opmaken en laat je voorwaarden tevens op geregelde basis nazien op hun conformiteit met de (wijzigende) wetgeving.