plan b, plan, workers-5261736.jpg

Kan je werkgever de modaliteiten van je arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?

Je werkgever wijzigt eenzijdig je loon, je functie in het bedrijf of je plaats van tewerkstelling. Moet je dat dan zo maar aanvaarden? Welke stappen kan je ondernemen als je het daarmee niet eens bent?

Het principe

Je werkgever heeft het recht om bepaalde modaliteiten van je arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Toch is daar lang niet alles toegelaten. Meer bepaald mag hij niet eenzijdig een belangrijke wijziging aanbrengen aan een essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst. Je loon zal bv. altijd als essentieel worden aanzien.  Ook andere modaliteiten van je arbeidsovereenkomst (bv. je uurrooster, je plaats van tewerkstelling enz.) kunnen soms als essentieel worden aanzien.  Of dat zo is hangt onder andere af van je functie en van welke afspraken je met je werkgever maakte.

Einde van de arbeidsovereenkomst?

Als je van oordeel bent dat je werkgever een essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigt, kan je argumenteren dat hij daardoor de arbeidsovereenkomst beëindigt en  dat hij je een verbrekingsvergoeding verschuldigd is.

Wees daar voorzichtig mee. Als de arbeidsrechtbank achteraf namelijk oordeelt dat je ten onrechte de arbeidsovereenkomst verbrak dan riskeer jij een verbrekingsvergoeding verschuldigd te zijn aan je ex-werkgever. Win dan ook sowieso professioneel advies in voor je zo’n beëindiging inroept.

Blijven werken?

Ben je het niet eens met de wijziging en overweeg je in te roepen dat je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigde door de wijziging, wacht dan niet te lang om advies in te winnen. Zo niet kan men wel eens zeggen dat je de wijziging aanvaardde door te blijven werken. Je kan eventueel je werkgever (best via een aangetekende brief) verzoeken om de vroegere voorwaarden terug in te voeren.