architect, building, joy-1080589.jpg

Deze zaken kan je opvragen voor je in zee gaat met een aannemer

Je leest en hoort geregeld dat bouwheren gedupeerd zijn doordat de aannemer waarmee ze in zee gingen voor een nieuwbouw of verbouwing failliet gaat.  Maar hoe kan je een idee krijgen van de financiële toestand van de aannemer waar je een beroep op wil doen?

Vooraleer je (belangrijke) werken toevertrouwt aan een aannemer weet je maar beter hoe de financiële toestand daarvan is. Als de aannemer failliet gaat riskeer je namelijk je voorschot kwijt te raken. Bovendien kan de afwerking van je werf vertraging oplopen en kan je je garantie kwijt zijn op werken.

Zelf online info vergaren

Online kan je zelf heel wat info inwinnen over de financiële toestand van de aannemer waarmee je in zee wil gaan. Werkt deze via een vennootschap dan kan je op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be) de balans raadplegen. Hierin zie je onder andere of je aannemer eigenaar is van onroerende goederen, hoe groot zijn eigen vermogen is enz.  Je kan met de balans ook tot bij je bankier of boekhouder gaan en zijn mening daarover vragen.

Je kan daarnaast ook nazien op de website van het Belgisch Staatsblad of er recent een wijziging was in het bestuur of de maatschappelijke zetel. Soms kan dat een aanwijzing zijn dat het niet al te best gaat met het bedrijf.  Verder kan je online wel eens reviews terugvinden over de aannemer.

Inhoudingsplicht?

Je kan via de website Check inhoudingsplicht ook nagaan of er een inhoudingsplicht is voor wat betreft de aannemer waarmee je in zee wil gaan. Als dat het geval is betekent dit dat de aannemer sociale of fiscale schulden heeft. Ook dat kan een teken zijn van financiële problemen. Vaak is het beter om dan niet met de aannemer in zee te gaan.

Meer informatie inwinnen

Je kan ook betalende informatie inwinnen over de financiële toestand van de aannemer waarmee je in zee wil gaan. Dat kan je doen bij een zogenaamd handelsinformatiekantoor. De prijzen van dergelijke informatie hangen af van welke gegevens je wil. Reken op een prijs in de orde van grootte tussen 100 en 200 euro voor een opvraging.