light space, architecture, reside-1560788.jpg

Waarom je als verhuurder maar beter zorgt voor een goede plaatsbeschrijving

Als je een pand verhuurt is het belangrijk om bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving op te maken. Waarom is dat het geval en hoe ga je daarbij te werk? Is het zinvol de opmaak uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf?

Waarom belangrijk?

Als je een pand verhuurt dan wil je de huurschade aan je pand wellicht verhalen op je huurder. Om dat te kunnen doen moet je kunnen aantonen in welke toestand het huurpand zich bevond bij aanvang van de huur.  Dat bewijs lever je door een plaatsbeschrijving op te (laten) maken. Doe je dat niet, dan wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als deze waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs.

Hoe opmaken?

De wet zegt dat de plaatsbeschrijving omstandig moet zijn. Ze moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van alle onderdelen van de gehuurde woning inclusief de aard van de gebruikte materialen en vooral de staat waarin deze zich bevinden. Vaak wordt deze beschrijving aangevuld met een ganse reeks foto’s van het pand.

De plaatsbeschrijving moet bovendien op tegenspraak worden opgemaakt wat inhoudt dat ze gebeurt in aanwezigheid van de verhuurder en de huurder (of hun vertegenwoordiger). Voor woninghuurpanden in Brussel en Wallonië moet de plaatsbeschrijving ook een aantal verplichte vermeldingen bevatten.

Werken met een gespecialiseerd bedrijf

Je mag strikt gezien als verhuurder zelf de plaatsbeschrijving opmaken.  In de praktijk is dat niet zo eenvoudig omdat deze omstandig moet zijn om geldig te zijn.  Vaak wordt dan ook een beroep gedaan op een gespecialiseerd bedrijf. Weet dan dat je de kosten daarvan kan verdelen tussen jou en je huurder.