detective, detective agency, spies-6971586.jpg

Kan je nog betrapt worden op overspel?

In de praktijk gebeuren betrappingen op overspel minder dan vroeger. Toch betekent dit niet dat zo’n betrapping niet meer zou kunnen. Wanneer heeft zo’n betrapping nog zin en hoe wordt er daarbij te werk gegaan?

Echtscheidingsvormen

Wie uit de echt wil scheiden kan dat doen door onderlinge toestemming of door een procedure voor de rechtbank te starten op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.  Het overspel van de partner kan een argument zijn om te zeggen dat er zo’n onherstelbare ontwrichting is.  Een echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk kan daarnaast ook bekomen worden als een koppel lang genoeg apart woont (maximum 1 jaar waarbij soms zelfs 6 of 3 maanden volstaat).

Nut

Een betrapping op overspel kan vooreerst nuttig zijn om snel een echtscheiding te kunnen bekomen. Dat nut is evenwel ‘relatief’ gelet op het feit dat er niet lang moet worden gewacht om ook bij feitelijk gescheiden te leven een echtscheiding te krijgen.  Daarnaast kan het nuttig zijn om te kunnen ontsnappen aan het moeten betalen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding aan de ex. De wet zegt nu eenmaal dat de rechtbank het verzoek om een uitkering kan weigeren indien de verweerder bewijst dat diegene die een onderhoudsuitkering vraagt een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt.

Hoe te werk gaan?

Wil men zijn echtgenoot laten betrappen op overspel dan moet men aan de rechtbank een machtiging vragen om daartoe te kunnen overgaan. Hierbij moet men een concrete locatie aangeven waar men de betrapping wil laten doen. Eens de machtiging werd bekomen kan de aangestelde gerechtsdeurwaarder tot de betrapping overgaan. Deze mag daarbij niet gebeuren tussen 9 uur  ’s avonds en 5 uur ’s morgens.