finance, bank, banking-4858797.jpg

Dit gebeurt er als de koper van een huis geen lening krijgt

De koper van een woning of een bouwheer die een woning wil (ver-)bouwen zal hiervoor vaak een lening willen aangaan. Maar wat gebeurt er met het contract als de bank niet wil meestappen in het verhaal? Eindigt de koop-of aannemingsovereenkomst dan automatisch?

Getekend is getekend

Eens de koopovereenkomst of de aannemingsovereenkomst getekend is, zitten de partijen bij de overeenkomst daaraan vast.  Het feit dat de koper of bouwheer dan nadien geen lening krijgt doet daar niets aan af en dit zelfs niet als die lening absoluut nodig is om alles correct te kunnen betalen. Ook als de lening niet wordt toegekend blijft het contract dus bestaan.

Schadevergoeding

Kan de koper of bouwheer het contract niet naleven dan kan de andere partij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst vragen en/of een schadevergoeding. Vaak zal enkel een schadevergoeding worden gevraagd.  Bij de aankoop van een onroerend goed wordt het bedrag van de schadevergoeding vaak vastgelegd op 10 % van de aankoopprijs. Ook in het kader van een aannemingsovereenkomst zal de aannemer vaak een forfaitaire schadevergoeding vastleggen.  Voorzover die niet overdreven is en ze ook voldoende wederkerig is zal de vergoeding in kwestie vaak effectief kunnen worden opgeëist.

Opschortende voorwaarde

Een voorzichtige koper of bouwheer dringt er dan ook best op aan dat er in de overeenkomst een zogenaamde opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening wordt opgenomen. Is de verkoper of aannemer akkoord met de opname daarvan, dan is het belangrijk de clausule zorgvuldig te formuleren. Zo wordt best een bepaalde termijn gegeven om de lening rond te krijgen, wordt wel eens vermeld dat men bij meerdere banken moet aankloppen om het krediet te vragen en dat de opschortende voorwaarde geacht wordt vervuld te zijn tenzij de koper of bouwheer binnen de aangegeven termijn het bewijs bezorgt dat hij geen lening krijgt bij de bank.