hands, phone, smartphone-1851218.jpg

Moet je de rekening betalen als je de smartphone van je werkgever laat vallen?

Heel wat werknemers mogen gebruik maken (ook privé) van een smartphone die hun werkgever hen ter beschikking stelt. Wat gebeurt er dan als je het toestel laat vallen en het stuk is? Kan je werkgever in dat geval vragen dat je de rekening betaalt?

Als werknemer moet je als je arbeidsovereenkomst eindigt de goederen die eigendom zijn van je werkgever aan hem teruggeven. Is er schade aan deze goederen  dan kan het gebeuren dat je werkgever je daar een vergoeding voor vraagt. Moet je die ook effectief betalen?

Slijtage

Als het toestel niet meer werkt door slijtage of zonder dat je dit foutief manipuleerde, dan kan je werkgever niet vragen dat je de herstellings- of vervangingskosten betaalt. Je werkgever kan ook geen andersluidende afspraak met je maken. Doet hij dat toch dan is die niet geldig.

Je ging in de fout

Als het toestel beschadigd raakt door je fout (je liet het bijvoorbeeld vallen) dan draai je wel op voor de schade als je de fout beging bij het privégebruik ervan. Liet je het toestel integendeel vallen tijdens de uitoefening van je arbeidsovereenkomst, dan geldt een andere regeling.  In dat geval ben je enkel aansprakelijk als er sprake is van bedrog, een zware fout of een herhaalde lichte fout. Ook van die regel kan in je arbeidsovereenkomst niet in je nadeel worden afgeweken.

Je werkgever kan niet zomaar inhouden op je loon

Je werkgever mag de schadevergoeding die hij vraagt niet zomaar op je loon inhouden. Een inhouding op je loon is sowieso niet toegestaan voor schade die je tijdens je privétijd veroorzaakt. Je werkgever mag wel inhoudingen doen op je loon voor tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst veroorzaakte schade waarvoor je aansprakelijk bent. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken is de inhouding die je werkgever mag doen beperkt tot 20 % van je nettoloon.