burglar, burglary, surveillance camera-4194213.jpg

Wie draait op voor een diefstal op je werf?

Wat zijn je rechten en plichten als je als bouwheer het slachtoffer wordt van een diefstal op de werf? Kan je je schade door iemand laten vergoeden of draai je er zelf voor op?

Je bent een zelfbouwer

Als je een zelfbouwer bent, draai je in beginsel zelf op voor de schade door een diefstal op de werf. Werden de gestolen materialen nog maar pas geleverd dan kan je misschien nog wel zeggen dat men je had moeten verwittigen van de levering (zodat je aanwezig kon zijn en de materialen achter slot en grendel kon leggen), dat je die nooit hebt aanvaard of dat er niet bewezen wordt dat er effectief een levering plaatshad.

Je doet beroep op een aannemer

Werk je met een aannemer die de werken op je werf uitvoert, dan draait die in de regel op voor de schade die door een diefstal op je werf wordt veroorzaakt. Dat principe geldt tot aan de voorlopige oplevering van de werken. Vanaf dan sta jij in voor de diefstal. De aannemer kan wel andere afspraken met je maken tenzij de Wet Breyne van toepassing is. Blijf je tijdens de werken in je huis wonen, dan kan de aannemer wel eens zeggen dat jij ervoor moest zorgen dat er geen diefstal kon plaatsvinden in het door jou bewoonde gebouw. Ook als je zelf de bouwmaterialen bestelde (en je aannemer die enkel moest plaatsen) draai jij op voor de schade als deze materialen op de werf gestolen worden.

ABR-verzekering?

Je kan je als bouwheer verzekeren tegen werfdiefstallen door een ABR-polis (algemene bouwplaatsrisico’s verzekering of werfverzekering) af te sluiten. Een ABR-polis kan ook dekking bieden voor diefstallen op de werf.

Klacht neerleggen

Als slachtoffer van een diefstal kan je een strafklacht neerleggen tegen de vermoedelijke dader. Weet je niet wie dat is dan kan je klacht neerleggen tegen onbekenden. Je kan dat doen bij de politie, het parket of de onderzoeksrechter. Als de dader gevonden wordt, kan die veroordeeld worden voor de diefstal. Je kan je dan ook burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding vragen van de dader.