coins, currency, investment-948603.jpg

Deelt je ex mee in je groepsverzekering?

Als werknemer heb je een groepsverzekering op het werk.  Of je bent zelfstandige en sloot een groepsverzekering of IPT af. Deelt je ex-echtgeno(o)t(e) dan hierin mee als je uit de echt scheidt? Met welke regels moet je rekening houden?

Wettelijk stelsel

Als je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan kan je ex-echtgeno(o)t(e) wel degelijk aanspraak maken op de helft van wat er tijdens het huwelijk in de groepsverzekering werd opgebouwd.

Hoe verrekenen?

Een eerste optie bestaat erin deze daar direct voor te vergoeden bij de echtscheiding. Je kan dat bv. doen door je ex in ruil bepaalde andere gemeenschappelijke vermogensbestanddelen te geven. Je hebt in dat geval goede argumenten om te zeggen dat de bedragen (belastingen en andere vergoedingen) die je bij een vervroegde afkoop zou moeten betalen in mindering moeten worden gebracht op de vergoeding.  Een alternatief bestaat erin te zeggen dat je ex enkel een vordering krijgt die deze dan ten gelde kan maken op het moment dat je zelf je groepsverzekering uitbetaald krijgt.

Scheiding van goederen

Ben je gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan deelt je ex in de regel niet mee in wat je tijdens het huwelijk opbouwde in je groepsverzekering. Woonde je samen (feitelijk of wettelijk) zonder gehuwd te zijn, dan hoef je je al evenmin zorgen te maken.  Ook dan kan je ex—partner geen aanspraak maken op wat er binnen je groepsverzekering werd opgebouwd tijdens de periode dat je samenwoonde.