living room, sofa, couch-2569325.jpg

Wie mag de meubelen verder gebruiken bij een echtscheiding?

Op het moment dat echtgenoten apart gaan wonen ontstaat er wel eens een discussie over wie van hen de meubelen, huisraad en auto in afwachting van de uiteindelijke vereffening-verdeling mag gebruiken. Met welke spelregels moet je daarbij rekening houden?

Onderling overeenkomen

Als je je in zo’n situatie bevindt kan je vooreerst met je echtgenoot of echtgenote overeenkomen wie welke goederen tijdelijk verder mag gebruiken.  Maak je een dergelijke afspraak dan is het aangewezen een lijst op te maken van de goederen die elkeen meeneemt. Zijn er bepaalde van deze goederen zwaar beschadigd of stuk dan kan dat meteen ook vermeld worden.  Op de lijst wordt verder best meteen ook vermeld dat deze regeling enkel het tijdelijk gebruik en genot van de goederen betreft en geen definitieve verdeling inhoudt.

De rechter beslist

Kom je er onderling niet uit, dan kan de familierechtbank beslissen wie het tijdelijk gebruik en genot van de goederen krijgt. Dat kan gebeuren in het kader van een procedure waarin zogenaamde dringende maatregelen worden gevraagd. 

Tijdelijk recht

Het gebruik en genot dat op die manier aan een echtgenoot wordt gegeven is tijdelijk. Het is dus niet omdat één van de echtgenoten het gebruik en genot van bepaalde goederen krijgt dat die uiteindelijk ook aan hem of haar worden toebedeeld in het kader van de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel.

Vergoeding betalen?

Krijg je het gebruik en genot van meer of meer waardevolle goederen dan je ex-echtgenoot dan bestaat de kans dat je voor dat gebruik een gebruiksvergoeding verschuldigd bent aan je ex-echtgenoot. Die kan je worden aangerekend in het kader van de zogenaamde beheersrekening die in het kader van de vereffening-verdeling zal worden opgesteld.