house, keys, the door-1407562.jpg

Dit kan je doen als de (ver-)koper na de compromis afhaakt…

Je hebt een akkoord met een (ver-)koper over de aankoop van een woning of appartement. Nadat de compromis werd ondertekend ziet de andere partij evenwel af van de koop. Welke stappen kan je in dat geval ondernemen?

De compromis is bindend

Het uitgangspunt bij het beantwoorden van deze vraag is dat de compromis bindend is. Zowel jij als de andere partij zitten daar aan vast. Het feit dat er nog een notariële akte dient te worden verleden doet daar niets aan af. Een uitzondering op die regel bestaat als de verkoop gekoppeld wordt aan een opschortende voorwaarde en die uiteindelijk niet vervuld wordt. Denk daarbij maar aan het geval dat de koper als opschortende voorwaarde laat opnemen dat hij een lening dient te krijgen en hij daar uiteindelijk niet in slaagt. Een tweede uitzondering bestaat als de compromis om één of andere reden niet geldig zou zijn. Een advocaat kan dit voor je nakijken.

Gedwongen uitvoering of schadevergoeding

Eens de compromis werd getekend moet de notariële akte in principe binnen de vier maanden worden verleden. Als de andere partij weigert om daaraan mee te werken en een ingebrekestelling niet helpt kan je naar de rechtbank stappen. Daar kan je vooreerst de ontbinding van de koop met een schadevergoeding vragen.  Vaak wordt daarbij een vergoeding toegekend van zowat 10 % van de afgesproken koopprijs. Een alternatief bestaat erin de gedwongen uitvoering van de koop te vragen met eventueel een bijkomende schadevergoeding.  Je zou ook kunnen vragen dat het vonnis van de rechtbank geldt als ‘akte’ voor de koop.

Ben je verkoper ga dan voor je de gedwongen uitvoering van de koop vraagt na of de koper wel voldoende solvabel is om de koopsom op te hoesten. Als dat niet het geval is ben je vaak beter af om de ontbinding van de koop te vragen (met een schadevergoeding) zodat je aan iemand anders kan verkopen die wel voldoende financiële middelen heeft.

Koop-verkoopbelofte

Ondertekende je geen compromis maar een koop-verkoopbelofte dan zit je daar ook aan vast. Wordt de optie dan gelicht door één van de partijen en wordt opvolgend geweigerd om de verkoopakte op te laten stellen dan kan al eveneens een schadevergoeding worden gevraagd (of is de optieprijs verworven). Weet wel dat het in zo’n geval moeilijker kan zijn om ook de gedwongen uitvoering van de verkoop te vragen. Een denkpiste bestaat er eventueel wel in om de andere partij te laten verplichten tot ondertekening van de notariële verkoopovereenkomst over te gaan onder verbeurte van een dwangsom.  Vaak zal je ook hiervoor naar de rechtbank moeten stappen waarbij je best een beroep doet op de diensten van een advocaat.