home, for sale, buy-1682300.jpg

Hoe de gezamenlijke woning verdelen als er aan je relatie een einde komt?

Je kocht samen met je wettelijk of feitelijk samenwonende partner een huis of appartement. Op een gegeven ogenblik komt er een einde aan je relatie. Hoe kan je er dan voor zorgen dat er ook een oplossing komt voor het onroerend goed?

Akkoord sluiten

Een eerste oplossing bestaat erin tot een akkoord te komen over wat er met het gezamenlijke onroerend goed moet gebeuren.  Er kan bijvoorbeeld worden beslist om dat te verkopen of dat één van jullie beiden de andere uitkoopt. Om de prijs voor zo’n uitkoop te bepalen zou een beroep kunnen worden gedaan op een schatter die kan aangeven wat het onroerend goed waard is.

Naar de rechtbank

Raak je er onderling niet uit dan kan je veelal naar de rechtbank stappen. Meer bepaald kan je daar vragen om een zogenaamde uitonverdeeldheidstreding.  In de wet staat namelijk een bepaling die aangeeft dat niemand kan worden verplicht om in onverdeeldheid te blijven. Indien je een dergelijke procedure start zal de rechtbank vervolgens normaal een notaris aanstellen die met de vereffening-verdeling wordt gelast.

Wat doet de notaris?

Indien er bij de door de rechtbank aangestelde notaris ook niet tot een akkoord wordt gekomen zal de ganse procedure er uiteindelijk wellicht toe leiden dat de woonst openbaar of via Biddit wordt verkocht.  Weet overigens dat je als mede-eigenaar van het pand bij zo’n openbare verkoop perfect kan meebieden.