hand, writing, pen-325321.jpg

Kan je een eigenhandig testament in vraag stellen?

Bij het overlijden van een familielid van wie je normaal zou erven duikt er een eigenhandig testament op waardoor je erfrechten beperkt worden. Kan je dat testament dan in vraag stellen? Met welke regels moet je rekening houden?

Geldigheidsvoorwaarden

Een eigenhandig testament moet om geldig te zijn voldoen aan meerdere voorwaarden. Vooreerst moet het door diegene die het testament maakt zelf geschreven zijn met de hand. Het testament mag dus niet door iemand anders worden geschreven (zelfs niet gedeeltelijk) of met een tekstverwerker (of typmachine) worden opgemaakt. Een testament moet ook ‘apart’ opgemaakt worden. Twee partners of echtgenoten mogen hun testament dan ook niet maken op één en hetzelfde document.

Op het testament moet verder de naam van de erflater worden vermeld. Ook moet het testament gedateerd worden (dag, maand en jaar). Dit is namelijk nodig voor het geval er later meerdere testamenten zouden opduiken. Indien dat gebeurt moet men namelijk weten welk testament het eerste was.

Tenslotte is de handtekening van de overledene noodzakelijk. Er bestaat wel rechtspraak die zegt dat het volstaat dat de naam en het adres onder het testament staat (zonder dat er sprake is van een echte handtekening).

Wilsgebrek

Mogelijks kan je het testament ook in vraag stellen als de overledene onvoldoende wilsbekwaam was op het moment van de opmaak van het testament of als je kan aantonen dat de overledene in diens testament bepaalde zaken opnam die hij eigenlijk niet wilde maar die in het testament kwamen door captatie of suggestie.

Reserve

Zelfs als het testament op zich wel geldig is, heeft dat niet noodzakelijk volledig uitwerking.  Het kan bijvoorbeeld zijn dat je reservataire rechten hebt en dat het testament daar een inbreuk op maakt. Ook de onzorgvuldige formulering van een testament kan er toe leiden dat dit maar deels of zelfs geen uitwerking kan hebben.

Vraag advies

Komt er een testament boven waarvan je twijfelt of het wel geldig is, dan kan een advocaat je daaromtrent adviseren.  Je kan de geldigheid dan eventueel voor de rechtbank (of in het kader van een procedure vereffening-verdeling bij de notaris) in vraag stellen.  Ook hiervoor doe je best een beroep op de diensten van een advocaat.