judge, court, gavel-7246859.jpg

Met welke kosten moet je rekening houden als je wil procederen tegen je aannemer?

Als je een discussie hebt met je aannemer over diens factuur en/of over de werken die deze uitvoerde eindigt de zaak misschien wel voor de rechtbank. Met welke kosten moet je dan rekening houden?

Eigen advocaat

Vooreerst moet je rekening houden met de kosten van je advocaat. Die rekent vaak aan een uurtarief. Dat bedraagt bij vele advocaten tussen de 125 en de 175 euro per uur excl btw hoewel er ook goedkopere en duurdere advocaten bestaan.  Je advocaat zal je daarnaast ook bepaalde kosten aanrekenen (bv. voor de aanmaak van het dossier, voor briefwisseling, kopies enz.).

Als je de zaak wint kan je eventueel een zogenaamde (forfaitaire) rechtsplegingsvergoeding krijgen van de verliezende partij. Je echte advocatenkosten kan je integendeel niet doorrekenen aan de verliezer.  Verlies je de zaak dan moet je vaak op jouw beurt een rechtsplegingsvergoeding betalen aan de winnaar.

Dagvaardingskosten

Als je een procedure start zal je de kosten van de dagvaarding (door een gerechtsdeurwaarder) moeten betalen. Die bedragen veelal enkele honderden euro’s. Als je de zaak wint zal de rechtbank de verliezer vaak veroordelen om deze kosten aan jou terug te betalen. De rechtbank zal tevens beslissen wie het rolrecht betaalt (dat bedraagt bv. 165 euro in een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg).

Kosten van een gerechtsdeskundige

In bouwgeschillen waar een discussie rijst over het al dan niet aanwezig zijn van gebreken wordt vaak een deskundige aangesteld om zijn standpunt te geven over de werken. De kosten van een dergelijke deskundige kunnen hoog oplopen. Weet wel dat er soms kan worden gewerkt met een zogenaamde mini-expertise.

Als je als bouwheer inroept dat er gebreken zijn dan zal je vaak de kosten van de deskundige moeten voorschieten. Als je de zaak wint kan de rechtbank de aannemer verplichten om je de kosten in kwestie terug te betalen.

Doe je een beroep op een eigen deskundige dan zijn ook die kosten te jouwen laste.