motor, metal, vehicle-2595269.jpg

Deze garantie heb je als je een tweedehandswagen koopt

Als je een tweedehandswagen koopt gebeurt het wel eens dat daar een tijdje na de aankoop problemen mee rijzen. Kan je dan vragen dat de verkoper je daarvoor garantie geeft? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Kopen van een garagist

Vooreerst is het mogelijk dat je de wagen kocht van een garagist. Is dat het geval dan moet deze je op de tweedehandswagen twee jaar garantie geven voor zover je de wagen kocht als ‘consument’. De wet laat de garagist wel toe om met jou overeen te komen dat de garantie beperkt wordt tot minimaal één jaar. Als een garagist je dus een garantie biedt van één jaar op een tweedehandswagen beperkt hij eigenlijk de garantie die je wettelijk gezien hebt. De garagist kan enkel aan de garantie ontsnappen als hij bewijst dat het gebrek nog niet bestond bij de levering.

Kopen van een andere particulier

Kocht je de tweedehandswagen van een andere particulier dan gelden er andere regels.  De wettelijke regels rond de garantie bij de verkoop van consumptiegoederen spelen dan niet.  Je kan de verkoper dan in principe alleen aansprakelijk stellen voor zogenaamde verborgen gebreken. Veelal zal de verkoper in zo’n geval in de koopovereenkomst echter vermelden dat hij niet instaat voor verborgen gebreken en dat je de wagen koopt in de staat waarin deze zich bevindt. Is dat het geval dan kan je de verkoper enkel aanspreken als er sprake is van een verborgen gebrek dat de verkoper kende en voor jou verzweeg.

Fabrieksgarantie

Is de tweedehandswagen jonger dan twee jaar op het moment dat het gebrek zich voordoet, dan kan je ook een beroep doen op de zogenaamde fabrieksgarantie van het voertuig. Je neemt die nu eenmaal over van de oorspronkelijke koper. Gaf de fabrikant een ruimere garantie dan diegene waartoe die wettelijk verplicht is, kijk dan in de garantievoorwaarden of je daar ook een beroep op kan doen als je het voertuig tweedehands overkocht.