breakup, couple, broken-7476754.jpg

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding door onderlinge toestemming?

Als je uit de echt wil scheiden hoeft dat niet noodzakelijk te gebeuren via een (v)echtscheiding voor de rechtbank. Je kan ook opteren voor een echtscheiding door onderlinge toestemming. Maar heb je in dat geval een advocaat nodig?

Niet verplicht

Het is helemaal niet verplicht om een advocaat in te schakelen als je tot een echtscheiding door onderlinge toestemming wil komen. De overeenkomst die dan zal moeten worden opgemaakt kan je ook zelf opstellen of je kan ze bv. laten opmaken door een bemiddelaar of een notaris waar je een beroep op deed.

Wel soms nuttig

De tussenkomst van een advocaat kan niettemin nuttig zijn.  Hij kan je nu eenmaal adviseren over wat je rechten en plichten zijn (zodat je weet of de regeling die je voornemens bent te treffen een ‘correcte’ oplossing is).  Je advocaat kan ook onderhandelen met je echtgeno(o)t(e) of diens advocaat om tot oplossingen te komen.  Verder zou je advocaat ook de akte echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen opmaken of de akte die door iemand anders werd opgesteld kunnen nalezen en desgevallend aanpassen vooraleer je die ondertekent. Doe je een beroep op een advocaat spreek dan bij aanvang van het dossier af wat diens tussenkomst je zal kosten.

En een notaris?

Het is strikt gezien ook niet verplicht om een beroep te doen op een notaris voor de opmaak van een akte echtscheiding door onderlinge toestemming. Diens tussenkomst is wel vereist als er een onroerend goed aanwezig is dat moet worden ‘verdeeld’. Weet overigens dat als de akte echtscheiding door onderlinge toestemming door een notaris werd opgesteld dat een zogenaamde uitvoerbare titel is. Als je ex-echtgenoot deze niet naleeft moet je meestal niet meer naar de rechtbank stappen om de veroordeling van je ex te vragen maar kan je aan een gerechtsdeurwaarder vragen om op basis van de akte in kwestie al dadelijk tot uitvoering over te gaan.