money, house, loan-2387090.jpg

Dit kan je doen als je huurder de huur niet tijdig betaalt

Als je een onroerend goed verhuurt wil je vanzelfsprekend dat je huurder de huurprijs op tijd betaalt. Welke stappen kan je ondernemen als je huurder dit niet doet? Kan je dan ook de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen?

Maan je huurder aan

Stel je vast dat je huurder de huur niet op tijd betaalt, neem daar dan persoonlijk of telefonisch contact mee. Mogelijks is er sprake van een vergetelheid of een vergissing.  Blijkt dat niet te helpen dan kan je in eerste instantie nog een mail of (gewone) brief schrijven aan de huurder waarin je om betaling van de huur vraagt.  Heeft ook dat geen succes stuur dan een aangetekende ingebrekestelling naar je huurder. Wacht met het nemen van al deze stappen niet te lang en speel kort op de bal.

Verzoening?

Heeft ook een aangetekende brief geen effect, dan zou je je huurder in verzoening kunnen oproepen voor de vrederechter.  Het is echter niet verplicht om zo’n verzoeningspoging te doen.  Kom je bij de vrederechter tot een oplossing (bv. de huurder verbindt er zich toe dadelijk te betalen of er wordt een afbetalingsplan overeengekomen) dan maakt de vrederechter daar een PV van op. Dat heeft dezelfde waarde als een vonnis.  Komt je huurder niet opdagen of is er geen akkoord dan zal er een PV van niet-verzoening worden opgemaakt en ben je geen stap vooruit.

Procedure

Je zou ook een ‘echte’ procedure kunnen opstarten bij de vrederechter.  Je kan dat zelf doen of je kan een beroep doen op een advocaat.  Ook bepaalde familieleden mogen je in een procedure voor de vrederechter vertegenwoordigen. Het is belangrijk goed na te denken wat je in zo’n geval precies wil vragen.  Zo kan je alleen vragen dat de huurder de achterstallen betaalt of je kan ook de ontbinding van de huurovereenkomst (met een aantal extra vergoedingen) vorderen.  Om de ontbinding te kunnen vragen moet de huurachterstal wel voldoende groot zijn.