euros, money, pay-427531.jpg

Daarom zet je een lening die je geeft maar beter op papier…

Je wil een som geld uitlenen aan een familielid of een vriend. In dat geval zorg je er maar beter voor dat je hierbij de juiste documenten opstelt om te vermijden dat je je geld niet terugziet.  Hoe ga je daarbij te werk?

Een kwestie van bewijs

Als je beweert dat je een lening aan iemand gaf (en je het bedrag daarvan terugvordert) moet je het bewijs daarvan leveren. Gaat het om een bedrag van 3500 euro of meer (vroeger 375 euro of meer) dan heb je in principe een schriftelijk bewijs nodig.  Heb je dat niet, dan riskeer je dat diegene die het bedrag van je leende zegt dat je je vordering niet bewijst en dat die wordt afgewezen.

Overeenkomst

Om het bewijs van de lening te kunnen leveren kan je vooreerst werken met een schriftelijke overeenkomst die je opmaakt. Die moet dan worden opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang. Elk van die partijen moet ook een origineel exemplaar van de overeenkomst krijgen. Om discussies te vermijden kan je onderaan de overeenkomst de vermelding opnemen ‘aldus opgemaakt in xx originele exemplaren waarbij elke partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen’.

In deze overeenkomst kan je meteen de modaliteiten en voorwaarden van de lening vermelden. Denk daarbij maar aan de vraag of er al dan niet intresten moeten worden betaald, wanneer de afbetalingen moeten gebeuren en dies meer.

Schulderkenning

Je kan ook werken met een schulderkenning. Om geldig te zijn moet dit document de handtekening bevatten van de persoon die zich verbindt, alsmede de vermelding, door hemzelf geschreven, van de som of van de hoeveelheid voluit in letters uitgedrukt. Iedere overeenkomst die afwijkt van deze regel is trouwens nietig.