children, dog, pet-1866531.jpg

Dit kan je doen als je je kinderen niet te zien krijgt

Als je ex-partner de verblijfsregeling met betrekking tot de kinderen doelbewust niet naleeft is dat bijzonder vervelend.  Maar wat kan je in zo’n geval doen om hem of haar op betere gedachten te brengen?

Wie uiteen is met de andere ouder van minderjarige kinderen maakt het wel eens mee dat de kinderen niet afgezet of meegegeven worden op het moment dat werd afgesproken in bv. een akte echtscheiding door onderlinge toestemming of dat werd vastgelegd door de rechtbank in een vonnis.

Klacht neerleggen

Als je het slachtoffer wordt van zo’n feiten en je je ex-partner niet op betere gedachten kan brengen dan kan je een strafklacht neerleggen. Het niet meegeven van een kind in strijd met een vastgelegde verblijfsregeling is nu eenmaal een misdrijf. Doe dan ook telkenmale je de kinderen niet meekrijgt aangifte bij de politie en vraag om een kopie van je verklaring.

Een dwangsom vragen

Als je ex de overeengekomen of vastgelegde verblijfsregeling niet naleeft kan je ook aan de rechtbank vragen daar een dwangsom aan te koppelen. Per keer dat je ex dan weigert de kinderen mee te geven kan je deze dwangsom opeisen. In extreme gevallen zou je ook aan de rechter kunnen vragen de vastgelegde verblijfsregeling aan te passen en de kinderen meer bij jou te laten zijn.

Alimentatie ‘inhouden’?

Het is niet omdat je je kinderen niet meer te zien krijgt, dat je je betalingsverplichting kan opschorten. Je moet dus zowel de alimentatie als je bijdrage in de buitengewone kosten blijven betalen. Je kan al evenmin de betaling van de alimentatie die je aan je ex persoonlijk moet betalen inhouden.