houses, townhouses, elevation-1101088.jpg

Mag je het pand dat je verhuurt ‘tussentijds’ gaan bekijken?

Als je een woning of appartement verhuurt wil je in de loop van de huurovereenkomst misschien wel eens gaan kijken of je huurder je eigendom wel degelijk onderhoudt? Heb je het recht om in de woning binnen te gaan? Welke afspraken kan je maken?

Binnengaan mag niet zomaar

Als je een huis of appartement verhuurt dan mag je daar in de loop van de huurovereenkomst niet zomaar te pas en te onpas binnengaan. Als je dat toch doet, riskeer je de strafrechtelijke inbreuk van huisvredebreuk te begaan.  Je loopt bovendien het risico dat je huurder zegt dat je tekort komt aan je verplichting om hem het rustig huurgenot te verschaffen. Is je huurder akkoord dat je binnenkomt in de woning dan is er integendeel geen probleem.

Afspraken maken

Je kan in het huurcontract dat je met de huurder afsluit wel een clausule opnemen die je het recht geeft om in de loop van de huur twee keer per jaar een controle van de woonst te komen doen. Je kan daarbij bijvoorbeeld afspreken dat de data en uren hiervoor in onderling akkoord zullen worden vastgesteld, waarbij je best meteen twee concrete dagen en uren voorziet voor het geval je in de loop van het contract niet tot een akkoord komt (zo bv. elke tweede zaterdag van mei en november tussen 10 en 12 uur).

Maakte je geen afspraken op dat vlak dan kan je nog altijd argumenteren dat je af en toe eens controle kan houden waarbij je de huurder kan vragen om het pand te mogen bezoeken.

De huurder laat je niet binnen

Weigert de huurder je op de afgesproken datum de toegang, dan kan je niet ‘binnendringen’. Doe je dat toch, dan ga je weerom in de fout.  Blijft de huurder je ondanks je aandringen de toegang tot je eigendom weigeren, dan moet je je tot de vrederechter wenden.