key, castle, security-3348307.jpg

Mag je weigeren om de sleutels af te geven tot je huurder de huurwaarborg in orde brengt?

In de meeste huurovereenkomsten wordt overeengekomen dat de huurder een huurwaarborg moet stellen. Maar mag je als verhuurder weigeren de sleutels aan hem af te geven zolang de waarborg niet in orde is?

Regel het in de huurovereenkomst

Het is aangewezen om in de huurovereenkomst een clausule op te nemen waarin staat wanneer je huurder de huurwaarborg precies moet hebben gesteld. Hierbij kan je bijvoorbeeld overeenkomen dat dit moet gebeuren uiterlijk één week voor de inwerkingtreding van de overeenkomst. Bepaal meteen dat je huurder de sleutels van de woning niet krijgt zolang de waarborg niet in orde is.  Als je huurder de waarborg vervolgens niet tijdig in orde brengt, kan je je op deze bepaling beroepen om de sleutels achter te houden.

Geen afspraken, en dan?

Als je in het huurcontract geen afspraken maakte, dan is het niet zonder gevaar de sleutels niet af te geven. De kans bestaat dan dat een rechter van oordeel is dat je zelf als verhuurder je verplichtingen niet nakomt.  Je riskeert dan geen huur te krijgen voor de periode dat je de sleutels niet afgaf. Bovendien loop je het risico een schadevergoeding te moeten betalen aan je huurder. Komt de zaak voor de vrederechter dan riskeer je zelfs dat die de huurovereenkomst lastens jou ontbindt.

Wat dan wel doen?

Staat er geen regeling in het huurcontract, vraag dan bij je huurder enkele dagen voor de afgifte van de sleutels na of hij de huurwaarborg al in orde bracht. Is dat niet het geval, dring dan aan. Helpt dat niet en zijn er geen contractuele afspraken, geef dan de sleutels toch af. Stuur vervolgens een aangetekende brief aan je huurder waarin je hem aanmaant de waarborg alsnog te stellen. Doet hij dat nadien nog niet, dan kan je de zaak aanhangig maken bij de vrederechter en eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.