apartment block, apartment buildings, metropolis-933538.jpg

Dit kan je doen als je niet tevreden bent over de syndicus

Als eigenaar van een appartement ben je niet tevreden over de syndicus in het gebouw.  Heb je dan de mogelijkheid om aan diens taak een einde te (laten) maken en een andere syndicus aan te stellen?

De algemene vergadering beslist

Het is niet aan jou als eigenaar om te beslissen wie als syndicus wordt aangesteld. Die beslissing wordt genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Ben je niet tevreden over de syndicus dan zal je de algemene vergadering moeten trachten te overtuigen een andere syndicus aan te stellen.

Schadevergoeding

De syndicus zal vaak voor een periode van drie jaar worden aangesteld. Wil de algemene vergadering het mandaat van de syndicus beëindigen tijdens de looptijd van deze overeenkomst, dan zal wellicht een schadevergoeding moeten worden betaald.  Een uitzondering hierop bestaat als er kan worden beëindigd in onderling akkoord of als de overeenkomst kan worden ontbonden (door de rechtbank) op grond van wanprestaties van de syndicus.

Naar de rechtbank

Volgt de algemene vergadering je niet in je standpunt dat er een andere syndicus dient te worden aangesteld dan kan je onder bepaalde voorwaarden binnen de vier maanden naar de vrederechter stappen. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter nu eenmaal vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.

Als de syndicus niets doet of grove fouten maakt kan je als mede-eigenaar eveneens een procedure starten bij de vrederechter. Je kan hem dan vragen om een voorlopige syndicus aan te stellen. Hiervoor hoef je de toestemming van de algemene vergadering niet te hebben.