Dit riskeer je als je je autogordel niet draagt

Als bestuurder en passagier dien je in de wagen een autogordel te dragen. Welke boete riskeer je als je dat niet doet? Riskeer je in een dergelijk geval bij een ongeval zelf aansprakelijk te zijn voor je schade ook al was een andere bestuurder in fout?

Wettelijke verplichting

Je gordel dragen in een auto is een wettelijke verplichting en dit zowel voor de bestuurder van de wagen als voor passagiers die op de voor- als de achterzetels plaatsnemen. In een beperkt aantal gevallen bestaat er een uitzondering op deze regel. Zo moet je bijvoorbeeld je gordel niet dragen als je achteruit rijdt of als je een vrijstelling hebt om een medische reden. Je moet deze laatste vrijstelling schriftelijk aanvragen.

Sanctie

Draag je je gordel niet, dan riskeer je een boete. Die bedraagt minimaal 116 euro voor volwassenen. Als je kind niet correct is vastgemaakt in de auto bedraagt de boete zelfs 174 euro. Bovenop deze bedragen komen er nog administratieve kosten.

En bij een ongeval?

Als je bij een ongeval waarvoor je niet aansprakelijk bent je gordel niet draagt, dan verlies je daardoor niet al je rechten. Niettemin kan je als je lichamelijke letsels hebt wel eens een lagere schadevergoeding krijgen en dit meer bepaald als er een oorzakelijk verband is tussen het niet dragen van de gordel en je letsels. Je riskeert dan ook zelf op te draaien voor een deel van je schade als kan worden aangetoond dat je letsels zwaarder zijn of werden veroorzaakt omdat je de gordel niet droeg.