hammer, tool, construction-5189320.jpg

Mag je aannemer een onderaannemer naar je werf sturen?

Het gebeurt wel eens dat een aannemer op je werf zijn opdracht deels of volledig laat uitvoeren door een onderaannemer. Moet je dat zomaar aanvaarden? Wat zijn je rechten en plichten tegenover de onderaannemer?

Een onderaannemer inschakelen mag meestal

Je aannemer is meestal niet verplicht om de werken zelf uit te voeren. Hij kan het hem toevertrouwde werk op zijn beurt –al dan niet deels- laten uitvoeren door een onderaannemer. Ook dan behoudt de aannemer de zogenaamde leiding van de werf en is hij ook verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurt.

Uitzonderingen

Op de vrijheid om te werken met onderaannemers bestaan er enkele uitzonderingen. Zo kan je vooreerst in de aannemingsovereenkomst die je met je aannemer afsluit overeenkomen dat hij geen onderaannemers mag inschakelen. Ook als je er als bouwheer belang bij hebt dat je aannemer de werken persoonlijk doet en niet werkt met een onderaannemer, kan je dat van hem vragen.

Aan wie betalen?

Je hebt als bouwheer enkel met je aannemer een contract. Met de onderaannemer heb je geen contractuele band. Dat betekent meteen ook dat de onderaannemer aan jou geen betaling mag vragen voor de werken die hij bij je deed. Je moet alleen maar aan je aannemer betalen en dit op basis van de afspraken die je met je aannemer maakte omtrent de prijs van de werken.

Extra werken

Als je in de loop van de werken een aantal extra werken wil laten doen door de onderaannemer ben je maar beter voorzichtig. Het kan immers gebeuren dat de hoofdaannemer in het contract dat hij met je sloot een bepaling opnam dat het verboden is voor jou om rechtstreeks meerwerken aan de onderaannemer te gunnen. Ook in de overeenkomst die de aannemer met de onderaannemer afsloot kan er trouwens zo’n bepaling staan.