Mag je huurder huisdieren houden?

Er wordt wel eens gezegd dat een huurder sowieso huisdieren mag houden in het appartement of huis dat deze van je huurt. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je precies rekening houden?

Verbieden?

Je zou er aan kunnen denken om in het huurcontract een clausule op te nemen waarin staat dat je huurder geen huisdieren mag houden. De meeste rechters zijn echter van oordeel dat een dergelijk verbod niet geldig is. Zij menen immers dat die bepaling het recht op privéleven en gezinsleven van de huurder schendt. Bovendien is er het nieuwe wetboek verbintenissenrecht dat bepaalt dat elk beding waarover niet kan worden onderhandeld en dat een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen onrechtmatig is en voor niet geschreven gehouden wordt.

Soms toch geldig

Als je goede redenen hebt om in het huurcontract een verbod op te nemen om huisdieren te houden kan dit soms wel geldig zijn. Denk daarbij maar aan het geval dat de luxematerialen in de huurwoning delicaat zijn of dat de studio of het appartement dat je verhuurt te klein is om huisdieren te houden. Wat je ook kan doen is een clausule op te nemen dat je huurder je toestemming moet vragen om een huisdier te houden. Stelt je huurder dan de vraag, dan mag je je toestemming niet zomaar weigeren, tenzij je daar weerom goede motieven voor hebt.

Geen afspraak, en dan?  

Als er niets in de overeenkomst staat, dan kan je huurder wel degelijk huisdieren houden. Het huisdier in kwestie mag dan niet gevaarlijk of hinderlijk zijn. Je huurder mag bovendien alleen die dieren houden die wettelijk toegelaten zijn.

Huurschade

Als je huurder een huisdier heeft moet die sowieso de schade vergoeden die het dier aanbrengt aan je huis of appartement. Zorg er dan wel voor dat je over een tegensprekelijke en omstandige plaatsbeschrijving beschikt die opgemaakt werd bij het begin van de huur. Zonder een dergelijke plaatsbeschrijving riskeer je immers de schade die het huisdier van je huurder toebrengt niet op je huurder te kunnen verhalen.