girl, childhood, garden-1863906.jpg

Mag je op zondag je gras afrijden?

Men zegt wel eens dat het verboden is om op zon- en feestdagen je gras af te rijden. Maar is dat inderdaad het geval? Wat riskeer je als je een eventueel verbod met de voeten treedt? Wat kan je doen als je buur zich niet aan de regels houdt?

Geen algemene regel

Er bestaat geen nationaal of in het Vlaams gewest geldende wet die je verbiedt om je gras af te rijden op zondag.  Toch kan er in de stad of gemeente waar je woont een politiereglement bestaan waarin staat dat het verboden is om op zondag en op feestdagen je gras af te doen. Dat verbod kan de ganse zondag gelden of gedurende bepaalde uren.  Ook in de week kan het gras afrijden buiten bepaalde uren trouwens verboden worden.  Om te weten welke regel er geldt in jouw gemeente of stad is het dus belangrijk het plaatselijk reglement na te kijken. Vaak vind je dat online terug. Je kan ook navraag doen op de gemeente.

Sanctie

Is er sprake van een verbod en hou je je daar niet aan, dan riskeer je in theorie een boete. Die kan tot 350 euro gaan.  In de praktijk gebeurt het niet vaak dat je effectief een boete krijgt opgelegd. Vaak zal men eerder inzetten op bemiddeling De overtreding moet daarbij niet noodzakelijk door de politie worden vastgesteld. Ook een bevoegd ambtenaar kan dat.

Je buur houdt zich niet aan de regels

Houdt een buur zich niet aan de spelregels, dan kan je in eerste instantie zelf contact opnemen met je buurman en hem vragen voortaan het gras niet meer af te doen op zondag. Gaat hij hier niet op in dan zou je de politie kunnen contacteren om te melden wat je buur aan het doen is. Strikt gezien zou je ook naar de vrederechter kunnen stappen. Je kan daar een verzoeningspoging doen of een echte procedure opstarten.