credit cards, denim, jeans-1583534.jpg

Wie krijgt de bankrekeningen bij een echtscheiding?

Bij een echtscheiding moet je niet enkel een regeling treffen voor de gezamenlijke woning, de huisraad, de auto enz. Daarnaast moeten ook de bankrekeningen worden bekeken.  Hoe moeten die worden verdeeld?

Wettelijk stelsel

Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel  (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan denkt men wel eens dat de tegoeden op een rekening toekomen aan de titularis daarvan. Dat is echter lang niet altijd het geval.  Bij een dergelijk stelsel worden alle gelden immers vermoed gemeenschappelijk te zijn ook al staan ze op een rekening waarvan maar één van de echtgenoten titularis is.  Meen je dat gelden die op een rekening op jouw naam staan eigen zijn, dan zal je dat moeten bewijzen (door bv. aan te tonen dat ze afkomstig zijn uit een erfenis van je ouders).

Scheiding van goederen

Ben je gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan komen de gelden die op jouw naam alleen staan wel aan jou toe. Gelden die op een gezamenlijke rekening staan zijn dan wat men noemt onverdeelde eigendom van beide echtgenoten.  Dat betekent meteen dat het belangrijk is om bij een dergelijk stelsel gelden die eigen zijn niet op een gezamenlijke rekening of een rekening op naam van de andere echtgenoot alleen te zetten.

Gelden verdelen?

Het is aangewezen om na de start van een echtscheidingsprocedure geen verrichtingen meer te doen (tenzij voor gezamenlijke uitgaven) van een rekening waarvan de tegoeden gemeenschappelijk of onverdeeld zijn. Doe je dat wel dan zullen er namelijk verrekeningen moeten gebeuren (met alle complexiteit van dien).

Heel wat echtgenoten verdelen hun gemeenschappelijke gelden al op het moment dat ze uiteengaan ook al zijn ze nog niet uit de echt gescheiden. Hoewel dat op zich kan, is deze verdeling niet definitief. Pas na de echtscheiding (of in het kader van de echtscheiding door onderlinge toestemming) kan tot de definitieve verdeling worden overgegaan.