architect, building, joy-1080589.jpg

Zo kan je te werk gaan als je aannemer niet meer opduikt…

De aannemer waar je een beroep op doet voor het bouwen of verbouwen van je woning duikt niet meer op op je werf. Welke stappen kan je dan ondernemen?  Hoe beveilig je je in de aannemingsovereenkomst?

Afspraken maken

Je kan je in de aannemingsovereenkomst die je met de aannemer afsluit in de mate van het mogelijke beveiligen. Dat kan je doen door met de aannemer overeen te komen binnen welke termijn deze de werken moet afronden. Kwam je niets overeen dan moet je aannemer de werken afronden binnen een redelijke termijn.

Je kan meteen ook een sanctie opnemen voor het geval de aannemer zich niet aan de timing houdt. Zo kan je bv. afspreken dat de aannemer je een schadevergoeding verschuldigd is als die de werf niet tijdig afwerkt of zelfs dat de aannemingsovereenkomst op jouw verzoek ten nadele van de aannemer kan worden ontbonden als deze de werken niet heeft afgewerkt binnen de afgesproken termijn.

Aanmaning sturen

Houdt je aannemer zich niet aan de timing, neem dat in eerste instantie (telefonisch) contact.  Helpt ook dat niet, dan stuur je best een aangetekende ingebrekestelling naar de aannemer waarin je hem vraagt om de werf verder af te werken.  Geef hem daarvoor een uiterlijke (redelijke) termijn.

Ontbinding

Helpt ook dat niet, dan kan je (als er geen uitdrukkelijk ontbindend beding in de aannemingsovereenkomst staat) naar de rechtbank stappen om daar de ontbinding van de aannemingsovereenkomst te vragen. Doe daarvoor een beroep op de diensten van een advocaat.

In bepaalde gevallen kan je ook zelf de ontbinding van de aannemingsovereenkomst vaststellen of beslissen om een andere aannemer in te schakelen. Doe dat echter niet zonder eerst het advies van een advocaat of jurist te hebben ingewonnen.  Beëindig je de overeenkomst ten onrechte dan riskeert dat je nu eenmaal heel wat geld te kosten.