business, euro, currency-5082991.jpg

Zo kan je intresten intresten laten opbrengen…

Procedures voor de rechtbank kunnen wel eens enige tijd duren.  Je kan in zo’n procedure weliswaar intresten vorderen op de bedragen waarop je aanspraak maakt. Maar wist je dat je daar bovenop ook wel eens intresten kan vragen … op reeds vervallen intresten?

Even schetsen

Stel : als onderneming heb je een vordering op een slecht betalende klant. Die betwist de levering of dienstverlening en meent dat er allerhande gebreken aan zijn.  Of je hebt als particulier een discussie voor de rechtbank met een andere particulier over bv. een lening die niet correct wordt terugbetaald.  Indien zo’n procedure dan enige tijd aansleept moet je wachten op je centen.

Als je een beroep doet op een advocaat zal die allicht sowieso intresten vragen op het bedrag waarop je aanspraak maakt. De intrestvoet zal daarbij afhangen van de contractuele voorwaarden en de vraag of er al dan niet sprake is van een discussie tussen ondernemers.

Kapitalisatie vragen

Als het proces langer dan een jaar duurt dan kan je bovenop nog eens de kapitalisatie van de intresten vragen.  Dat betekent met andere woorden dat je intresten op al vervallen intresten vraagt. Zeker als de intrestvoet eerder hoog is kan het bedrag dat je op die manier extra kan ontvangen flink oplopen.

Niet automatisch

Weet wel dat de rechtbank je die kapitalisatie van intresten niet automatisch zal toekennen.  Je moet het in contractuele geschillen jaarlijks expliciet vragen.  Je advocaat kan hier in een procedure het nodige toe doen via een eenvoudige conclusie. Daarin kan hij vragen dat voor meer dan één jaar vervallen intresten op hun beurt intresten opleveren. In de praktijk gebeurt dit echter niet zo vaak…

Het volstaat overigens niet om in je contract of algemene voorwaarden te vermelden dat de intresten op je factuur of op je vordering automatisch gekapitaliseerd worden.